O, której berła, ląd i morze słucha

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. O, której berła, ląd i morze słucha,
Jedyna moja po Bogu otucha!
O, Gwiazdo morska, o święta Dziewico!
Nadziei moich niebieska kotwico!

2. Ciebie na pomoc wzywam pełen trwogi,
Bo nie wiem, jakiej mam się trzymać drogi;
Lecz gdy Twe spuścisz na mą łódź promienie,
Świecić mi będą nawet nocne cienie.

3. Szczęśliwi którzy ominęli skały,
A przepłynąwszy pełne zdrady wały,
Na brzeg bezpiecznie zdrowie swe unoszą,
I padłszy na twarz dzięki Ci zanoszą.

4. O, jaka ufność w mym się sercu rodzi,
Że Cię zwać Matką, zwać się Synem godzi;
Na groźnych falach szczęśliwie popłynę,
Pewien Twej łaski, wśród burzy nie zginę.