Królowej Anielskiej śpiewajmy

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. Królowej Anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy Jej skroń.
Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń:
O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

2. Przez Ciebie, o, Matko miłości, łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności, upadłszy do Twoich nóg.
O, Lilijo, jakżeś Ty wspaniała.
Wszelkich cnót rozlewasz woń.

3. O, Tronie Ty Boga wiecznego, o, Słońce nadziei i łask,
O, Różdżko przedziwna Jessego, jak wielki cnót Twych jest blask.
O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.