Już się zbliżył miesiąc maj

<—  Powrót – strona główna pieśni 

Na melodię: Gwiazdo śliczna wspaniała

1. Już się zbliżył miesiąc maj.
Już rozkwita ziemski raj.
Dziś swej Matce i swej Pani
Każdy cześć i chwałę daj.

2. Ptaszęta się radują.
Maryi wyśpiewują,
Bo i one Matce Bożej
Wdzięczność swą okazują.

3. Łąki, pola i gaje,
Wszystko Jej cześć oddaje,
Bo, co tylko jest na ziemi,
Jej opieki doznaje.

4. Wszystkie miasta z wioskami
Brzmią Maryi pieśniami.
I każdy z pokorą woła:
Módl się, Matko, za nami.

5. I my, śliczna Jutrzenko,
O, Najświętsza Panienko,
Do Ciebie się uciekamy.
Błogosław nas swą ręką.