Już od rana rozśpiewana

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. Już od rana rozśpiewana chwal, o, duszo, Maryję.
Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom co dzień w Niebo niech bije.

Ref. Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

2. Przez Cię czarta pycha starta i na wszystkie plemiona
Tyś otucha znów dla ducha, Panno błogosławiona.

Ref. Cud, bo żywy…

3. O, Królowo, Tyś na nowo światu rozradowaniem.
Z Twej opieki na wiek wieki chwałę niebios dostaniem.

Ref. Cud, bo żywy…

4. Bądź ochłodą i osłodą tym, co wiernie i stale
Twoje świątki i pamiątki podawają ku chwale.

Ref. Cud, bo żywy…