Aktualności

2015-08-26 19:11

Pierwsze dożynki od 6 lat w Kasinie Wielkiej – PRZEBUDZENIE

Dożynki parafialne to przede wszystkim podziękowanie Panu Bogu za urodzaj: zboże, ziemniaki, warzywa, owoce, a także za miód z pasiek pszczelich itd.

.

Niestety od przybycia nowego administratora Wiesława M. w parafii Kasina Wielka nie było dożynek.

.

Administracja strony posiada wiele zdjęć z dożynek organizowanych przez parafię Kasina Wielka w czasie probostwa księdza kanonika Mariana Juraszka.

.

Poświęcenie placu pod budowę  nowego Kościoła Parafialnego - 14. 08. 1982 r.

.

Duża część mieszkańców Kasiny Wielkiej i sąsiednich miejscowości, a przede wszystkim Mszany Dolnej uważa, że obecne dożynki to OBFITY PLON Z GRABIEŻY ZDROWEJ BLACHY MIEDZIANEJ.

.
Zapowiadane zabawy organizowane przez członków rady parafialnej, to ludzie których można przyrównać do sołtysa z czasów II wojny światowej – KOLABORANTA z HITLEROWCAMI.

.

W czasie okupacji Niemcy zagrabili z kościoła – obecnie starego – dzwon.

.

chlopyfot. od mieszkanki Kasiny Wielkiej wykonane w 1942r.(dane do wiadomości admin. strony)

To AK-owcy, którzy chcieli uchronić przed grabieżą dzwon. Jednak Jeden z Żołnierzy z Kampanii Wrześniowej, który powrócił z obozu jenieckiego w Dachau, mając wiedzę o bestialstwie hitlerowców, – zabronił – że jeśli ukryją dzwon, wieś zostanie spacyfikowana, a mieszkańcy wymordowani.

.
Jak czytamy w Historii Kaplicy Na Brzegu: „(…)II wojna światowa to bardzo ciężki i trudny czas dla mieszkańców Kasiny Wielkiej i okolicznych miejscowości, czego przykładem między innymi jest pacyfikacja Porąbki, Gruszowca, Lipnika, Kobielnika i Wiśniowej.

.
Na terenie Kasiny Wielkiej partyzanci przeprowadzili kilka akcji na okupancie – dwukrotnie wysadzony most kolejowy, rozbrojenie posterunku niemieckiego na stacji PKP, likwidację dwóch volksdeutsche. Ówcześni mieszkańcy przypisywali to ocalenie naszej miejscowości żarliwym modlitwą mieszkańców i ówczesnego proboszcza księdza Jana Gimińskiego do Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu.”

cdn…

czytaj więcej...