Aktualności

2016-10-16 18:16

Piękne cytaty o Matce Bożej

Strona 1    Strona 2    Strona 3

? Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym Sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.  św. Jan Paweł II

 

? Różaniec to moja ulubiona modlitwa.  św. Jan Paweł II

 

? Różaniec. Modlitwa tak prosta i bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania. św. Jan Paweł II

? ? ? Prócz tego, Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej „Na Brzegu”, gdzie wierni modlą się stale, palą świece, a czasem odprawia się Msza Święta. – św. Jan Paweł II

? Ze wszystkich modlitw różaniec jest najpiękniejszy i najbogatszy w łaski. Kochajcie więc różaniec i odmawiajcie go codziennie i pobożnie.  Pius XI

 

? Patrząc na zło, które zewsząd naciera na Kościół, nie widzę nic lepszego ani bardziej stosownego, jak polecać różaniec, który wiarę i cnotę ożywia.  Leon XIII

 

? Odmawiajcie różaniec w rodzinie, to piękny i przyjemny Bogu widok, gdy u schyłku dnia ognisko rodzinne rozbrzmiewa pochwałami na cześć dostojnej Królowej Niebios.  Pius XII

 

? Widzieliście dużo muzeów, ale  jest jeden skarb przecudny, któregoście nie widzieli, bo noszę go przy sobie – tu wyjął mały, czarny różaniec – oto różaniec mego poprzednika, Piusa VIII, którego nazwano Hiobem papieży. On jednak zwyciężył. Dajcie mi armię modlacych się na różańcu, a zwyciężę cały świat.  Pius IX

 

? Różaniec jest modlitwą pokornych i maluczkich. Ale też modlitwą najwznioślejszych ludzi w Kościele, jest modlitwą teologów, doktorów, myślicieli i świętych. Jest niewątpliwie modlitwą maryjną, ale równocześnie jak najbardziej Chrystusową, najbardziej chrystocentryczną, ześrodkowaną w Chrystusie. Każde „Zdrowaś Maryjo” przypomina obecność Maryi w Misterium Chrystusa i Kościoła, tak jak każda w prawdziwą tajemnicę obecności Dziecięcia Bożego pod sercem Maryi. I chociaż myśli nasze, uczucia i słowa pozdrawiają Maryję, kierują się jednak ku Jej Synowi, radują się Jezusem i rozważają Jego życie.
Wszyscy razem stanowimy świetych obcowanie, w którym zawsze jest obecny i działający Chrystus oraz współobecna i współdziałająca z Nim Matka. Maryja zawsze prowadzi do Syna.  bł. Stefan Wyszyński

 

? Serce Maryi jest podzielone pomiędzy Boskiego Syna, który jest w niebie i adoptowanych synów, którzy są na ziemi. Św. Ojciec Pio.

 

? Starajmy się być blisko Maryi i idźmy z Nią za Jezusem. Ona jest najbardziej dobrą i czułą Matką. Św. Ojciec Pio.

 

? Maryja niech tobie wyjedna miłość do krzyża, do katuszy i cierpień. Św. Ojciec Pio.

 

? Maryja pod wpływem nadmiaru cierpień stała skamieniała pod krzyżem. Kto więcej kocha ten i więcej cierpi. Św. Ojciec Pio.

 

? Maryja pierwsza zachowywała w całej doskonałości Ewangelię, w całej jej surowości, zanim została jeszcze napisana. Św. Ojciec Pio.

 

? Maryja niech wyprosi nam miłość do krzyża i pobudza nas do tego, abyśmy kroczyli tuż za Nią śladami Jezusa. Św. Ojciec Pio.

 

? Ciało i dusza Maryi ani przez moment nie było pod wpływem grzechu i szatana. Św. Ojciec Pio.

 

? Tak chciałbym mieć bardzo mocny głos, abym nim wezwać wszystkich grzeszników świata, aby kochali Matkę Bożą. Św. Ojciec Pio.

 

? Wiele razy powierzałem Maryj niepokoje serc i wiele razy doświadczałem Jej pociechy. Św. Ojciec Pio.

 

? Maryja zawstydza mnie, ponieważ niewystarczająco odpowiadam na miłość i dobroć Jej serca. Św. Ojciec Pio.

 

? Chciałbym kochać Maryję tak, jak na to zasługuje. Św. Ojciec Pio.

 

? Pamiętajmy, że wszyscy święcie i aniołowie razem wzięci nie potrafią godnie kochać i czcić Matki Bożej. Św. Ojciec Pio.

 

? Kiedy pośród zmiennych kolei teraźniejszości spostrzegasz, że to nie ty idziesz po ziemi, lecz gwałtowne wichry niosą cię to tu, to tam, wypatruj blasku tej gwiazdy, żeby nie ulec siłom żywiołu. Jeśli podniosą się wiatry pokus, jeśli wpadniesz na rafy cierpienia, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi. Jeżeli za Nią pójdziesz, nie zbłądzisz, jeżeli będziesz Ją prosił, nie popadniesz w rozpacz, jeżeli o Niej będziesz myślał, nie zginiesz. Jeśli Ona będzie cię trzymać za rękę, nie upadniesz; jeżeli będzie cię strzec, niczego nie musisz się obawiać; jeżeli Ona będzie twoją przewodniczką, nie zmęczysz się; jeżeli Ona będzie ci pomagać, szczęśliwie dotrzesz do portu. Św. Bernard.

 

? Przez Ciebie, Pani chwalebna, niech zasłużymy wstąpić do Jezusa Syna Twego, który przez Ciebie raczył zstąpić do nas. Św. Anzelm.

 

? Bardziej więc błogosławiona jest Maryja dlatego, że przyjęła wiarę Chrystusa, niż że poczęła ciało Chrystusowe. Tak i matczyne pokrewieństwo nic by Maryi nie pomogło, gdyby nie miała szczęścia nosić Chrystusa więcej w sercu niż w ciele. Św. Augustyn.

 

? Błogosławione, święte i niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy Maryi, Bożej Rodzicielki, wszystkie narody niech uwielbiają, wszystkie ziemie niech wzywają i głoszą Niepokalane Twe Serce. Św. Jan Maria Vanney.

 

? Taki pokój z Twojej twarzy bije Panno Święta. Aniś nie zmartwiona, aniś uśmiechnięta. Oczy Twe zamknięte widzą coś wielkiego. Mówi o tym głębia jestestwa Twojego. Twe złożone ręce wskazują rozmowę. Pochylonaś Panno, pewno mówisz z Bogiem. Młodziutka twarzyczka Twoja blaskiem bije. Takaś Panno piękna – wiem dla Kogo żyjesz! Pozostać Matką Syna Pana Swego. Nie jest rzeczą łatwą bez Ducha Świętego. Temuś taki wyraz twarzy swej przybrała. Tyś Dzieweczko święta z Bogiem szlak zaczęłaś. Bije z Ciebie Pani miłość, dobroć, wiara. W wielkich rzeczach Bogu zaufałaś. Twoje zasłuchanie, Twoje też skupienie. Wzbudza żar otuchy wzbudza i nadzieję. Całą duszą swoją tworzysz jedno z Bogiem. Tak w tej chwili pierwszej jak przez całą drogę. Życie Mu oddałaś – całe bez zastrzeżeń. Krzyż i kolce kryjąc trwałaś w świętej wierze. Skąd Panienko w Tobie tyle siły mocy? Skąd zaparcia ogrom, ufność w duszy nocy? Zechciej przybyć Pani do mnie teraz, dzisiaj. I pozostać ze mną w trudnej drodze życia. Ucz jak „fiat” mówić, wskaż jak postępować. Naucz Boga kochać, Jego kontemplować. Jak pozostać wierną Jemu całe życie. Jak korzystać z łaski danej tak obficie. O Maryjo Pani, weź mnie dziś za rękę. I nie puszczaj proszę, aż do chwili śmierci. Św. Teresa z Avila.

 

? Niech w każdym będzie dusza Maryi, aby uwielbiać Pana; niech w każdym będzie duch Maryi, aby rozradował się w Bogu. Św. Ambroży.

 

? Maryja stojąc najbliżej Chrystusa, gromadzi w sobie wszystkie radości i cieszy się doskonałym weselem, jakie zostało obiecane Kościołowi: Matka pełna świętej radości. Słusznie czynią Jej synowie na tym świecie, gdy patrząc na tę matkę nadziei i matkę łaski, wzywają Ją jako przyczynę swojej radości.  bł. Paweł VI.

 

? Jest Maryja dla nas wierzących w Jezusa Chrystusa, najdoskonalszą Nauczycielką tej miłości, która pozwala najpełniej zjednoczyć się z Odkupicielem w misterium Jego eucharystycznej Ofiary i obecności.  św.  Jan Paweł II.

 

? Jak Janowi u stóp krzyża także wam Jezus daje swoją Matkę, aby swoją dobrocią dodała wam otuchy.  św. Jan Paweł II.

 

? Jezus jest Królem nie tylko dlatego, że jest Synem Bożym, ale również dlatego, że jest Odkupicielem. Maryja jest Królową nie tylko dlatego, że jest Matką Bożą, lecz również dlatego, że jako Nową Ewą, złączona z Nowym Adamem – Chrystusem, współpracowała z Nim w dziele odkupienia rodzaju ludzkiego.   św. Jan Paweł II.

 

? Niech Maryja, ,,Niewiasta Eucharystii” i Matka Mądrości, wspiera wasze kroki, rozjaśnia wasze wybory, niech uczy was kochać to, co jest prawdziwe, dobre i piękne.   św. Jan Paweł II.

 

? Na Kalwarii cierpienie Matki, u boku cierpiącego Jezusa, osiągnęło stopień przechodzący wszelką ludzką wyobraźnię. Było ono jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób owocne dla Odkupienia świata.    św. Jan Paweł II.

 

? Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maryjo! Totus Tuus. Amen. – św. Jan Paweł II

 

? W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie: wspomagać chrześcijan, którzy starają się żyć jak dzieci Boże. Jako najczulsza Matka, nieustannie prowadzi ich do Jezusa, aby idąc za Nim uczyli się pogłębiać swoją więź z Ojcem niebieskim.  św.  Jan Paweł II.

 

? Maryja jest kontemplacyjną pamięcią Kościoła, który żyje pragnieniem ściślejszego zjednoczenia się ze swym Oblubieńcem, by w większym stopniu oddziaływać na społeczeństwo. W szkole Maryi wierzący uczą się rozpoznawać w pozornym milczeniu Boga słowo, które rozbrzmiewa w ciszy dla naszego zbawienia.   św.  Jan Paweł II.

 

? Mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebudowie. O ile dawniej byłem przekonany, ze Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, ze również  i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki.   św. Jan Paweł II.

 

? Matka Jezusa została zachowana od grzechu, ale nie od cierpienia. Lud chrześcijański utożsamia się z Maryją, widząc w Jej cierpieniu swoje cierpienia, a patrząc na Nią, każdy wierny zostaje głębiej wprowadzany w misterium Chrystusa i Jego zbawczego cierpienia.    św. Jan Paweł II.

 

? Cała ludzkość dotkliwie doświadczała zamknięcia się na Boga. Tylko Maryja z Nazaretu, ze względu na przyszłe zasługi Chrystusa, została poczęta bez skazy grzechu pierworodnego, dzięki czemu była całkowicie otwarta na przyjęcie Bożego zamysłu, a Ojciec niebieski mógł w Niej urzeczywistnić plan powzięty w stosunku do ludzi.   św. Jan Paweł II.

 

? U stóp krzyża cierpi w milczeniu Maryja, włączona w szczególny sposób w cierpienia Syna, ustanowiona Matką ludzkości, gotowa orędować za każdym człowiekiem, aby mógł dostąpić zbawienia.    św. Jan Paweł II.

 

? Z Jezusem odkrywamy obecność najsłodszej Matki. To w łonie Maryi Słowo stało się ciałem. Przyjmując rolę, jaka została Jej wyznaczona w planie zbawienia, Dziewica stała się wzorem dla każdego ucznia Chrystusa.   św. Jan Paweł II.

 

? Zwiastowanie jest początkiem, Krzyż oznacza spełnienie. W Zwiastowaniu Maryja ofiaruje Synowi Bożemu w swym łonie ludzką naturę, a u stóp Krzyża, w osobie Jana, przyjmuje do swego serca całą ludzkość. Będąc od pierwszych chwil Wcielenia Matką Boga, zostaje w ostatnich chwilach życia Syna Matką ludzi. Ona, która jest bez grzechu, na Kalwarii poznaje w sobie cierpienie grzechu, który Syn bierze na siebie dla zbawienia ludzi. Pod Krzyżem, na którym umiera Ten, którego Ona poczęła swoim tak w chwili Zwiastowania, Maryja otrzymuje jakby drugie zwiastowanie, Niewiasto, oto syn twój! Na Krzyżu Syn może przelać swoje cierpienie w serce Matki. Każdy syn, który cierpi czuje taką potrzebę.    św. Jan Paweł II.

 

? Maryja nauczy was, abyśmy nigdy nie rozdzielali działania od kontemplacji.   św. Jan Paweł II.

 

? Maryja, ponieważ jest Matką Autora łaski, jest Matką łaski Bożej. Zawierzcie się Jej z pełną ufnością! W szkole Maryi odkryjecie konkretne zadania, których Chrystus od was oczekuje, nauczycie się stawiać Go na pierwszym miejscu w waszym życiu, ukierunkowywać na Niego myśli i działania.    św. Jan Paweł II.

 

? Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje pomiędzy, czyli pośredniczy ze stanowiska Matki, świadoma, że jako Matka może powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi.   św. Jan Paweł II.

 

? Maryja wstawiennictwem formuje serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka.   św.  Jan Paweł II.

 

? Jezus wskazał Maryję jako Matkę każdemu człowiekowi, każdego Jej powierzył, tak jakby każdy człowiek był Jej dzieckiem, Jej synem albo córką.   św. Jan Paweł II.

 

? Chrystus bez pozwolenia Matki nie odbyłby męki, nie umarłby na krzyżu i nie odkupiłby nas.    św. Jan Paweł II.

 

? Nazywają nas narodem Maryi. Mamy przekonanie, że jesteśmy w sposób szczególny związani z Maryją. bł. Stefan Wyszyński

 

? Jeżeli chcemy pomagać innym, nie możemy osiągnąć sukcesu bez pomocy Matki Chrystusa i naszej, Maryi. bł. Stefan Wyszyński

 

? W naszym życiu konieczna jest pomoc Matki Bożej. Tak, jak rodzina nie może funkcjonować bez mamy, tak i w naszym kraju nie możemy przyprowadzić do Chrystusa dzieci narodu bez pomocy jego Matki. bł. Stefan Wyszyński

 

? Dusze wybrane! Niewolnicy Jezusa i Maryi, wiedzcie o tym, że Zdrowaś, Maryjo jest po Modlitwie Pańskiej najpiękniejszą ze wszystkich modlitw. Stanowi najdoskonalszy komplement, jaki możecie powiedzieć Maryi, gdyż to jest Pozdrowienie, które Najwyższy kazał Jej przesłać przez Archanioła, aby pozyskać Jej Serce; i tak przemożnie wpłynął on na Jej Serce ukrytymi pięknościami, których wiele kryje, że Maryja mimo swej głębokiej pokory dała przyzwolenie na Wcielenie Słowa. Toteż przez ów komplement i wy niechybnie zjednacie sobie Jej Serce, jeśli Ave pobożnie będziecie odmawiać.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Zdrowaś Maryjo odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki; jest młotem, który go miażdży; jest uświęceniem duszy; radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu; rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś, Maryjo jest rosą niebieską, co sprawia, że dusza staje się płodna; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Zostaw wszystkie troski Niepokalanej.  św. Maksymilian Kolbe

 

? Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala.  św. Józef Sebastian Pelczar

 

? Matko Boska Bolesna, bądź naszą Matką i Panią teraz i na wieki. Amen.  św. Albert Chmielowski

 

? Zwycięstwo jeżeli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję.   Kard. August Hlond

 

? ? ? Na choroby naszego czasu – rozdarcia wewnętrzne, brak zdrowych zasad i przekonań, bezustanny pośpiech, wysiłek zagłuszania niedosytu wewnętrznego i niezadowolenia – lekarstwem są ludzie, którzy stoją mocno przy Maryi, opierając się na fundamencie wieczności, i nie dają się zachwiać w swoich poglądach i działaniach przez zmienne i modne opinie, teorie i błędy.   św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

 

? Pani, Ty jesteś tak wielka i tak potężna, że kto łaski pragnie, a nie ucieka się do Ciebie, ten chce po niebie latać bez skrzydeł. Twoja łaskawość nie tylko że krocie próśb wysłuchuje, ale w każdej dobie naprzeciw słabej podąża istocie.  Dante (Boska Komedia)

 

? Z woli Bożej niczego nie otrzymujemy bez pośrednictwa Maryi; tak jak nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Syna, tak też nikt nie może zbliżyć się do Chrystusa, jak tylko przez Jego Matkę.  papież Leon XIII

 

? Choćbyś miał walczyć z roztargnieniami przez cały różaniec , walcz odważnie, kontynuując odmawianie, chociaż bez smaku i pociech zmysłowych. To straszna walka. Lecz jak bardzo zbawienna dla duszy wiernej! św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Tylko Maryja wie, jak wypełnić nasze umysły myślą o Bogu. św. German

 

? Szczęśliwi są wierni niewolnicy Królowej nieba, albowiem oni cieszyć się będą prawdziwą wolnością. św. Cecylia

 

? Kiedy Maryja cię wspiera, nie upadniesz; jeśli cię osłania, nie będziesz się lękał; gdy przewodzi, nie zaznasz znużenia; gdy okazuje ci łaskę, docierasz do portu zbawienia. św. Bernard

 

? Najświętsza Dziewica nie tylko sama zachowywana jest w pełni świętości, lecz utrzymuje i zachowuje świętych w pełni ich życia wewnętrznego, by nie zmniejszała się ich świętość. Maryja zapobiega, by nie obniżały się ich cnoty, by nie malały ich zasługi, żeby ich łaski nie ginęły, a szatani im nie szkodzili; kiedy zaś grzeszą, wstrzymuje karzącą rękę Syna. św. Bonawentura

 

? Pokładając ufność w Tobie, Matko Boża, będę zbawiony; pod Twym orędownictwem i opieką nie będę  niczego się lękał; z Twoją pomocą będę zwalczał i zwyciężał moich nieprzyjaciół, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią zbawienia, jaką Bóg daje tym, których chce zbawić. św. Jan Damaceński

 

? O Matko łagodna! … dołącz mnie do tych, których kochasz, karmisz, nauczasz, prowadzisz i chronisz jak własne dzieci. św. Ludwika Grignion de Montfort

 

? Wszystko to, czego chce Bóg, tego chcę ja; tego, czego chce Maryja, tego chcę ja; to wszystko, co jest na większą chwałę Boga, to przyjmuję, tego chcę. św. Weronika Giuliani

 

? Sobotę poświęcamy naszej Matce, ponieważ tego dnia, gdy Chrystus leżał umarły w grobie, Ona zachowała wiarę w Jego tajemnicę. św. Tomasz z Akwinu

 

? Męstwo Jej [Maryi] polegało na dzielnym znoszeniu przeciwności. Najbardziej ujawniło się to podczas męki Chrystusa. Apostołowie porzucili wówczas Chrystusa i utracili wiarę, Ona zaś trwała nieporuszona i zachowała ją niezachwianą. bł. Jakub de Voragine

 

? Miejcie wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryji Panny i bądźcie zawsze radośni, bardzo radośni. św. Jan Bosko

 

? Nie zniechęcaj się, choćby podczas całego różańca twoja wyobraźnia była niczym innym, jak ciągłym przesuwaniem się najprzeróżniejszych myśli, które ty starałeś się oddalić najlepiej, jak tylko mogłeś, zaledwie jak tylko spostrzegłeś się; twój różaniec jest tym lepszy im bardziej zasługujący; tym bardziej zasługujący im bardziej pracowity; tym bardziej wypracowany im naturalniej jest mniej przyjemny dla duszy i bardziej utrudniony przez nudne muszki i mrówki (tzn. rozproszenia), które latają, mimo twej woli, tu i tam w wyobraźni, nie zostawiając duszy czasu na zasmakowanie tego, co ona mówi i rozkoszowanie się pokojem. Choćbyś miał walczyć z roztargnieniami przez cały różaniec , walcz odważnie, kontynuując odmawianie, chociaż bez smaku i pociech zmysłowych. To straszna walka. Lecz jak bardzo zbawienna dla duszy wiernej! św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Maryja chętnie pozdrawia nas łaską, jeśli ochoczo pozdrawiamy Ją przez Zdrowaś Maryjo. Konrad z Saksonii 

 

? Pomóż mi Maryjo w moim cierpieniu, Ty która jesteś Matką Mesjasza, ach nie spóźniaj się – Dziewico piękna i dobra, wybaw mnie z mojego utrapienia i weź mnie pod swoją opiekę. św. Katarzyna z Bolonii

 

? Przyczyno naszej radości, Kwiecie Galilejski o zapachu pełnym słodyczy, o Niepokalana, pociągaj nas wszystkich za sobą. Marta Roben, mistyczka

 

? Różaniec jest duchową więzią z Maryją, jednoczącą z Jezusem, pomagającą się do Niego upodobnić, podzielić Jego uczucia i postępować jak On. papież Benedykt XVI

 

? Różaniec jest duchową bronią w walce ze złem. papież Benedykt XVI

 

? Witaj, błogosławiona Dziewico, któraś przegnała przekleństwo. Witaj, Matko Najwyższego, Oblubienico łagodnego Baranka. Pokonałaś węża, zmiażdżyłaś mu głowę, kiedy z Ciebie zrodzony Bóg go unicestwił… Olśniewająca Gwiazdo wschodu, która odpierasz cienie zachodu. Jesteś jutrzenką, która poprzedza słońce, dniem, który nie zna nocy… Proś Boga, który się z Ciebie narodził, by odpuścił nam grzech, a kiedy nam przebaczy, dał łaskę i chwałę. Piotr Czcigodny, opat Cluny

 

? W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryję. św. Bernard z Clairvaux

 

? Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. św. Franciszek z Asyżu

 

? We wszystkim niech Ci towarzyszy Jezus i Maryja. św. o. Pio

 

? Witaj, Ty łagodzisz cierpienia! – Ku chwale Bożej Rodzicielki Dziewicy Maryi. św. Efrem Syryjczyk

 ? W Tobie Maryjo jest wysławiony Duch Święty, który sprawił w Twoich wnętrznościach narodzenie wielkiego Króla. św. Grzegorz Cudotwórca 

 

? Cały miesiąc maj to Jej [Maryi] miesiąc. św. Maksymilian Kolbe

 

? Ach któż potrafiłby opisać pociechy, jakich doznaję w tym miesiącu [maju] od Mamusi z nieba? św. o. Pio

 

? Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. św. Jan Paweł II

 

? To jest serce Matki! Ona chce nas ocalić, nie tylko od ognia piekielnego, ale i od ognia czyśćcowego. Chce, abyśmy poszli prosto do nieba. Dlatego w Fatimie prosiła o pięć pierwszych sobót miesiąca i przyrzekła ,,przyjść w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami”. o. Jan Ewangelista OCD

 

? Żadne ataki nieprzyjaciół ludzkiej duszy nie mogą być straszne tym, którym za przewodniczkę do Chrystusa służy sama Matka Jego” św. Rafał od św. Józefa

 

? Proszę was, byście polecali wszystkim wpierw adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a następnie hołd Najświętszej Maryi Pannie. św. Jan Bosko

 

? Momentem mojego życia jest: Wszystko dla Jezusa, wszystko dla Jezusa przez Maryję!  św. Matka Teresa z Kalkuty

 

? Wytrwajmy w świętej wierze. Mamy miesiąc maj – miesiąc poświęcony Błogosławionej Pannie. Dostojna Matka Boga niech da wam pociechę. św. Leopold Mandić

 

? Bądźmy coraz bardziej Jej (Maryi). Oto nasza cała filozofia. św. Maksymilian Kolbe

 

 ? Czyż można by kochać Jezusa, nie kochając Maryi, która Go karmiła, żywiła, pielęgnowała i wychowała, aby nam Go dać jako naszego Odkupiciela.  św. Jan Eudes

 

? Tam, gdzie Maryja wskazuje kierunek, tam ani duch ciemności ze swymi mamidłami, ani odszczepieńcy z całą swą przebiegłością dostępu nie mają. Jeśli Maryja cię trzyma, nie upadniesz.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Drogie dzieci, mówi im Maryja słowami Mądrości, nasyćcie się mymi owocami, to znaczy Jezusem, Owocem Żywota, który dla was wydałam na świat.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Maryja utrzymuje świętych w ich pełni .  św. Bonawentura

 

? Niech dusza Maryi będzie w każdym człowieku, aby tam wielbić Pana; niech duch Maryi będzie w każdym człowieku, aby radować się w Bogu.  św. Ambroży

 

? U Maryi nie ma nocy, bo nie było w Niej nigdy nawet najmniejszego cienia grzechu. Maryja jest miejscem świętym i najświętszym, gdzie są formowani święci.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Maryja w ciągu swego ziemskiego życia zdobyła taki bezmiar niewysłowionych łask i zasług, że łatwiej można by policzyć gwiazdy na firmamencie, krople wody w morzu i na wybrzeżu ziarnka piasku niż Jej zasługi i łaski. Oddała Bogu więcej chwały, niż wszyscy aniołowie i święci oddali i jeszcze oddadzą. Maryjo! Cudzie łaski! Istotnie, potrafisz czynić cuda łaski w duszach, które dobrowolnie i całkowicie chcą się zatracić w Tobie.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? W Maryi Jezus oddał Ojcu swemu chwałę nieskończoną, jakiej Ojciec nigdy nie odebrałby od ludzi.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Zdrowaś Maryjo – to rosa niebiańska, orzeźwiająca ziemię, czyli duszę, żeby wydała owoc w swoim czasie. Dusza, niezraszana tą modlitwą, tą rosą niebiańską, nie przynosi owocu, rodzi tylko ciernie i osty i zasługuje jedynie na potępienie Boga.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Magnificat to jedyna modlitwa, jedyne dzieło, które Najświętsza Dziewica ułożyła, lub raczej, które w Niej ułożył Jezus, gdyż On mówił przez Jej usta.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Niech dusza Maryi będzie w każdym z nas, by wielbić Pana; duch Maryi niech będzie w każdym z nas, by radować się w Bogu.  św. Ambroży

 

? Pamiętaj, że Maryja jest jedyną i doskonałą „Formą Boga”, zdolną utworzyć z małym trudem i w krótkim czasie żywe odbicie Boga. Dusza, co tę Formę znalazła i się w Niej zatopiła, szybko przemieni się w Jezusa Chrystusa, którego owa Forma wiernie przedstawia.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana Córko Ojca przedwiecznego; bądź pozdrowiona, Maryjo, godna podziwu Matko Syna; bądź pozdrowiona, Maryjo, najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego; bądź pozdrowiona, Maryjo, moja najdroższa Matko, moja zachwycająca Pani i można Władczyni; bądź pozdrowiona, moja radości, moja chwało, serce moje i duszo!   św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Raduje się niebo, gdy wymawiam Zdrowaś Maryjo

Cieszy się ziemia, gdy wymawiam Zdrowaś Maryjo

Drży piekło, gdy mówię Zdrowaś Maryjo 

Ucieka smutek, gdy mówię Zdrowaś Maryjo

Przybywa radości, gdy mówię Zdrowaś Maryjo

Serce napełnia się pociechą, gdy mówię Zdrowaś Maryjo.   bł. Alan de La Roche

 

? Wykluczyć Maryję z apostolstwa byłoby to zaprzepaścić coś zasadniczego w planach Bożych.  Sł. Boży o. Bernard Kryszkiewicz, pasjonista

 

? Ludzie potrzebują Maryi! W Niej właśnie znajdujemy przystęp do Serca Jej Syna. Proście żarliwie Najświętszą Maryję! Odczuwajcie przy sobie Jej obecność i oddajcie się Jej.  św. Jan Paweł II

 

? Niech więc uczeni i ludzie niewykształceni, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wielbią i pozdrawiają dzień i noc przez święty różaniec Jezusa i Maryję.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Trzeba, abyśmy dziś i zawsze widzieli w różańcu potężny oręż, który umożliwi nam zwycięstwo w naszych wewnętrznych zmaganiach i który będzie pomocą dla każdej duszy.  św. Josemaria Escriva

 

? Chciałbym przypomnieć, że różaniec jest modlitwą biblijną, całą opartą na Piśmie Świętym.  papież Benedykt XVI

 

? Im bliżej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi. św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Nawet mnogość grzechów naszych nie powinna umniejszać ufności naszej, że wysłucha nas Maryja, gdy się do nóg Jej rzucimy.  św. Alfons Maria Liguory

 

? Naśladujcie, wszyscy ludzie, Bożej Matki pokorę!  św. Bernard Clairvaux

 

? Starajmy się wejść w komunię z niepokalanym Sercem Matki Jezusa, w którym odzwierciedliło się w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny cierpienie Syna za zbawienie świata. Przyjmijmy Maryję, którą umierający Syn uczynił duchową Matką swych uczniów, i powierzmy się Jej, abyśmy pozostali wierni Bogu w pielgrzymce od chrztu do chwały.  św. Jan Paweł II

 

? Jezus niech zawsze będzie w twoich myślach, w twoim sercu i przed twymi oczyma. Niech On będzie twoim początkiem, środkiem i kresem. Niech On cię wchłonie i ogarnie całe twoje życie. Matka Jezusa i nasza niech wyjedna u swego Syna tę łaskę, by całe twoje życie układało się ściśle z Bogiem, by nic, żadna rzecz tego podłego świata nie mogła cię od Niego oderwać. Niech Ona wyjedna i to, byś żył w zażyłej miłości z Jezusem…  św. o. Pio

 

? Rozważaj i miej przed oczyma umysłu wielką pokorę Matki Bożej i naszej, która w miarę wzrostu w Niej darów niebiańskich stawała się coraz pokorniejsza, do tego stopnia, że gdy Ją osłoniła moc Ducha Świętego i stała się Matką Boga, mogła śpiewać: „Oto ja służebnica Pańska”. To samo nasza najdroższa Matka wyśpiewała w domu św. Elżbiety, choć nosiła w swoim dziewiczym łonie Słowo, które stało się ciałem. A więc wraz ze wzrostem darów Bożych niech wzrasta i twoja pokora.  św. o. Pio

 

? Staraj się kochać swoje uniżenie. A kochać uniżenie, to znaczy być pokornym, spokojnym, miłym, ufnym podczas ciemności i niemocy. Wtedy, powtarzam, nie niepokój się, nie martw się i nie dręcz się tym wszystkim, co jest, ale szlachetnym sercem – nie mówię, że radośnie – śmiało i nieustannie przyjmuj wszystkie krzyże.  św. o. Pio

 

? Jak odległa jest nadzieja tego zwycięstwa, kiedy na wszystko patrzy się z ziemi tego wygnania! Jak natomiast jest bliska i pewna, kiedy się na to patrzy z domu Boga, doznając wsparcia tej Najświętszej Matki.   św. o. Pio

 

? Nie ma bowiem dla nas innej drogi niż tylko ta, na której walczyła nasza Matka. Nie rezygnujmy nigdy z tej drogi, my, którzy przecież pragniemy dojść do celu.  św. o. Pio

 

? – Pokaż mi Ojcze, krótszą drogę, bym szybko doszła do Boga. 

– Krótsza drogą jest Maryja.  św. o. Pio

 

? Jakaż to radość, gdy pomyślimy, że Najświętsza Panna jest Matką naszą!  św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

? Nie lękaj się nadmiernej miłości Matki Najświętszej, nigdy nie będziesz Jej kochała dostatecznie.  św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

? Niech ta Najdroższa Matka Jezusowa zjednoczy cię z Nim tak mocno, by nic, co jest na tym nędznym świecie nie mogło cię od Niego odłączyć; niech Ona sprawi, byś zawsze był blisko tej tak wspaniałej Miłości nieskończonej, to jest Jezusa .   św.  Ojciec Pio 

 

? Jakaż to radość, gdy pomyślimy, że Najświętsza Panna jest naszą Matką.  św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

? A co ja mam Wam w zamian życzyć? 
Nasamprzód, byście się nigdy niczym nie trwożyli, przerażali, niczego nie obawiali. Czyż bowiem Niepokalana nie wie o wszystkim? Gdyby nie wiedziała, byłby kłopot.
Nikt nam nic złego uczynić nie może, jeżeli Pan Bóg tego nie dopuści, czyli jeżeli Ona na to nie zezwoli. Więc wszystko jest w Jej matczynych rękach.  
– Pozwólmy się przeto tylko Jej prowadzić, co dzień bardziej, co chwila bardziej Jej prowadzić. To cała nasza filozofia.  św. Maksymilian M. Kolbe

 

? Ona jest drabiną grzeszników, Ona jest moją największą ufnością, Ona jest całkowitą podstawą mojej nadziei.  św. Bernard 

 

? Do Ciebie się uciekam, o Matko Boża!… Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, abym sercem całym zjednoczony był z Synem Twoim i z Tobą: z Twoim Synem, jako Bogiem moim; z Tobą jako z Matką tegoż Boga mojego.  św. Ildefons z Toledo

 

? Kochaj Maryję!… Ona jest godna miłości, wierna, stała… Jeżeli zagraża ci jakieś niebezpieczeństwo, Ona pospieszy, by cię wybawić. Jeśli masz kłopoty, pocieszy ciebie. Jeśli chorujesz, przyniesie ci ulgę. Jeśli jesteś w potrzebie, pomoże ci. Nie ogląda się wstecz, by ujrzeć, jakim byłeś. Przychodzi do każdego serca, które chce Ją pokochać. Przychodzi szybko i otwiera przed tobą swe litościwe serce, obejmuje ciebie, pociesza i służy ci. Będzie ci towarzyszyć nawet podczas wędrówki ku wieczności.  św. Gabriel Possenti od Matki Bolesnej

 

? Oręż wiary jest wieloraki i bardzo potężny, ale jednym z najskuteczniejszych oręży jest ufność w Najświętszej Maryi Pannie – naszej Matce.  św. Alojzy Orione

 

? O Maryjo, Królowo pokornych,
do Ciebie należy zdeptać głowę węża, 
jakim jest duma i pycha. 
Zmiażdż ją zatem zupełnie w naszych sercach, 
uczyń nas uczestnikami Twojej świętej pokory, 
abyśmy mogli przez całą wieczność wyśpiewywać wraz z Tobą: 
Respexit humilitatem ancillae suae
(wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy), 
aby składać dziękczynienie Trójcy Najświętszej 
za to, że tak bardzo upodobała sobie Twoją pokorę, 
iż uczyniła Cię godną być Matką Zbawiciela świata, 
i współpracować z Nim w dziele zbawienia ludzkości.  św. Jan Eudes

 

? Do Ciebie się uciekam, o Matko Boża!… Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, abym sercem całym zjednoczony był z Synem Twoim i z Tobą: z Twoim Synem, jako Bogiem moim; z Tobą, jako z Matką tegoż Boga mojego.  św. Ildefons z Toledo

 

? Maryjo, niewyczerpane morze radości! Zdrowaś, jedyne lekarstwo na smutek i ból każdego serca. Zdrowaś, przez Ciebie wygnana została śmierć, a przyszło życie.  św. Jan Damasceński

 

? Idźmy za Jezusem, ale idźmy za Nim razem z Maryją, Jego wspaniałą Matką.  Sł. Boża Marta Robin

 

? Piękna misja Maryi polega na tym, by przyprowadzić do Jezusa tych wszystkich, którzy przychodzą do Niej.  Sł. Boża Marta Robin

 

? Ona jest moją siłą i moim schronieniem.  Sł. Boża Marta Robin

 


? O doskonały Wzorze zawierzenia, podtrzymuj nas. O wspaniała Matko, wspomagaj nas.  Sł. Boża Marta Robin


? Kochać Maryję to oddawać Bogu największy honor, to napełniać czcią i chwałą Serce Jezusa. Ten, kto kocha Maryję, może uważać siebie za najbardziej szczęśliwego, ponieważ jest pewien, że jest kochany przez Zbawiciela.  Sł. Boża Marta Robin

 

? O Matko pełna łaskawości, o Matko moja, nie opuszczaj mnie nigdy.  Sł. Boża Marta Robin


? O moja dobra, tak łagodna Maryjo, poproś Jezusa, by chował mnie ściśle zjednoczoną z Tobą w Jego uwielbionym Sercu.  Sł. Boża Marta Robin


? O Święta Dziewico, Ty, która tak pociągnęłaś i urzekłaś moją duszę, strzeż mnie teraz całą i na zawsze w miłości Twego Boskiego Syna.  Sł. Boża Marta Robin


? Stańmy się maleńkimi, bardzo maleńkimi w ramionach naszej Kochanej Matki. Usadówmy się blisko Niej.  Sł. Boża Marta Robin

 

? Jedyną właściwą odpowiedzią na Boże wezwanie do naśladowania Chrystusa jest odpowiedź Najświętszej Maryi Panny: „Niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38).  Tylko Wasze pełne gotowości „tak” wobec woli Boga, która często nie zgadza się z naszymi ludzkimi pojęciami, może was uczynić szczęśliwymi i dać Wam już teraz wewnętrzną radość, której nie może zniszczyć żadne zewnętrzne utrapienie.  św. Jan Paweł II

 

? Każda sobota jest dniem maryjnym, specjalnie zaś jest takim dniem pierwsza sobota każdego miesiąca, poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi w intencji zbawienia dusz i prawdziwego pokoju na świecie.  św. Jan Paweł II

 

? Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Ty i Matka Twoja, w rzeczywistości, Wy jedynie – jesteście wszechstronnie i całkowicie piękni. Nie masz w Tobie, Panie, ani też w Matce Twojej – żadnej plamy.  Św.  Efrem Syryjczyk

 

? Nie zniechęcaj się, choćby podczas całego różańca twoja wyobraźnia była niczym innym, jak ciągłym przesuwaniem się najprzeróżniejszych myśli, które ty starałeś się oddalić najlepiej, jak tylko mogłeś, zaledwie jak tylko spostrzegłeś się; twój różaniec jest tym lepszy im bardziej zasługujący; tym bardziej zasługujący im bardziej pracowity; tym bardziej wypracowany im naturalniej jest mniej przyjemny dla duszy i bardziej utrudniony przez nudne muszki i mrówki (tzn. rozproszenia), które latają, mimo twej woli, tu i tam w wyobraźni, nie zostawiając duszy czasu na zasmakowanie tego, co ona mówi i rozkoszowanie się pokojem. Choćbyś miał walczyć z roztargnieniami przez cały różaniec , walcz odważnie, kontynuując odmawianie, chociaż bez smaku i pociech zmysłowych. To straszna walka. Lecz jak bardzo zbawienna dla duszy wiernej!  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Maryja rozkazuje w niebie aniołom i błogosławionym. W nagrodę za Jej głęboką pokorę Bóg dał Jej władzę i zlecił posłannictwo, aby trony opróżnione przez upadłych skutkiem pychy aniołów obsadzała świętymi. Taka jest wola Najwyższego, który wywyższa pokornych, by niebo, ziemia i piekło bezwzględnie poddane były rozkazom pokornej Maryi, którą uczynił Królową nieba i ziemi, Hetmanką swych zastępów, Skarbnicą swoich bogactw, Szafarką łask, Sprawczynią wielkich cudów, Pośredniczką ludzi, Zagładą nieprzyjaciół Boga i wierną Towarzyszką swej chwały i swoich triumfów.  św. Ludwik Grignion de Montfort 

 

? Bóg Syn swojej Matce dał wszystko, co swym życiem, śmiercią, swymi nieskończonymi zasługami i przedziwnymi cnotami wysłużył. Uczynił Ją Szafarką tego wszystkiego, co Ojciec Mu dał w dziedzictwie. Przez Nią daje swoim członkom udział w swych zasługach i cnotach i przez Nią rozdaje łaski swoje. Maryja jest Jego tajemniczym kanałem, przewodem, przez który łagodnie a obficie płyną bogactwa Jego miłosierdzia. św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Jezu mój kochany, pozwól, że do Ciebie się zwrócę, by okazać Ci wdzięczność za łaskę, którą mi wyświadczyłeś, oddając mnie Twojej świętej Matce przez to nabożeństwo niewoli, aby była moją Orędowniczką przed Twym Majestatem i Wspomożycielką w mej wielkiej nędzy.  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Jest więc oczywiste, że Matka Boża, cała zanurzona w Bogu, nie może przenigdy dla człowieka dążącego do doskonałości być przeszkodą na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Przeciwnie, nie było dotąd i nie będzie nigdy stworzenia, które by dla nas było skuteczniejszą pomocą w osiągnięciu tego wielkiego celu.  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek.  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Trzeba zatem byś odczuwał potrzebę Maryi w swoim życiu nadprzyrodzonym, tak jak czujesz potrzebę powietrza w życiu naturalnym. Trzeba, byś żył Maryją, myślał o Niej, kochał Ją tak, żeby Ona stała się twoim życiem.  Sługa Boży Silvio Gallotti 

 

? Najświętsza Maryja Panna jest Matką pełną łagodności i miłosierdzia, której nikt nie zdoła prześcignąć w miłości i hojności. Gdy Ona widzi, że ktoś oddaje się Jej całkowicie, by Ją czcić i Jej służyć, ogołocając się ze wszystkiego, co mu najdroższe, by Ją tym przyozdobić – również i Maryja oddaje się całkowicie i w sposób niewysłowiony temu, kto Jej oddaje wszystko.  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Po Komunii świętej w głębokim skupieniu, z zamkniętymi oczami wprowadź do Serca Maryi Jezusa Chrystusa. Oddasz Go Jego Matce, która Go przyjmie z miłością, posadzi na zaszczytnym miejscu, w głębokiej pokorze Go uwielbi, doskonale Go ukocha, czule obejmie i odda Mu w duchu i w prawdzie [Por. J 4, 24.] wiele powinności, które naszemu ciemnemu umysłowi są całkiem nieznane.  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? O Matko moja ukochana, Tobie Pan zwierzył tajemnice swego królestwa, Tobie powierzył swe Mistyczne Ciało. Twoje spojrzenie przenika wszystkie czasy; Ty znasz każdego człowieka, wiesz, jakie ma zadanie i chcesz mu pomóc. Dziękuję ci, żeś mnie powołała, jeszcze zanim wiedziałam, że to wołanie pochodzi od Ciebie. Nie wiem, co zamierzasz uczynić ze mną dalej. Uważam za wielką niezasłużoną łaskę, że wybrałaś mnie za swe narzędzie. Pragnę być w Twych rękach narzędziem uległym.   św. Teresa Benedykta od Krzyża

 

? Kochać to nie znaczy wpatrywać się jeden w drugiego, ale wspólnie patrzeć w tym samym kierunku. Tutaj pojawia się ów Boży paradoks, że im bardziej jest się zapatrzonym w Maryję, tym bardziej i Jej, i nasz wzrok skierowują się na osobę Jezusa. I to jest sekret świętości ludzi oddanych Maryi.  św. Teresa Benedykta od Krzyża

 

? Idąc przez Maryję do Jezusa Chrystusa, Jego też czcimy, ponieważ zaznaczamy, że nie jesteśmy godni zbliżać się do Jego nieskończonej świętości, bezpośrednio z powodu naszych grzechów, i że potrzebujemy Maryi, Jego świętej Matki, by była naszą Orędowniczką oraz Pośredniczką u Niego, który jest naszym Pośrednikiem.   św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana Córko Ojca przedwiecznego, czcigodna Matko Syna Bożego, wierna Oblubienico Ducha Świętego, dostojna Świątynio Trójcy Przenajświętszej. 
Bądź pozdrowiona, Królowo Nieba i ziemi, ucieczko grzeszników, Pani miłosierna, która nigdy nie odrzucasz nikogo, kto się do Ciebie ucieka. Ja, grzesznik niegodny, upadam do Twoich stóp i błagam, uproś mi u dobrego Jezusa, Twego drogiego Syna, skruchę i wybaczenie wszystkich moich grzechów oraz Mądrość bożą. Poświęcam się Tobie cały, wraz ze wszystkim, co posiadam. Obieram Ciebie za Matkę i Panią; traktuj mnie jak najmniejsze ze swych dzieci i najbardziej uniżonego sługę: Wysłuchaj, Królowo moja, westchnień serca, które pragnie Cię kochać i wiernie Tobie służyć. Oby nie mówiono, że spośród wszystkich, którzy się do Ciebie uciekali, ja byłem pierwszym, który został opuszczony! Nadziejo moja! Życie moje! Najwierniejsza i Niepokalana Dziewico Maryjo! Wysłuchaj mnie, broń mnie, nakarm mnie, pouczaj mnie, ocal mnie. Amen.    św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Niepokalana Dziewica będzie też czynić owe największe rzeczy, które w czasach ostatecznych dziać się będą. Kształtowanie i wychowywanie tych wielkich świętych, którzy wówczas nastaną, dla Niej są zastrzeżone, bo tylko Maryja, ta przedziwna i cudowna Dziewica, w łączności z Duchem Świętym sprawiać może rzeczy niezwykłe i nadzwyczajne.  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Skoro tylko Duch Święty, Jej Oblubieniec, znajduje Ją [Maryję] w jakiejś duszy, wnet zbliża się ku niej, wstępuje w nią całkowicie i udziela się jej w miarę, jak dusza udziela miejsca Jego Oblubienicy. Duch Święty pragnie w Niej i poprzez Nią kształtować sobie wybranych.  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Panny sprawia, że dusza ucieka się do Niej we wszelkich potrzebach ciała i ducha z wielką prostotą, z ufnością i czułością, tak, że błaga tę Dobrą Matkę o pomoc zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie:
w wątpliwościach prosi Ją o światło;
na bezdrożach o wskazanie właściwej drogi; 
w pokusach o pomoc;
w słabościach o siłę;
w upadkach o podźwignięcie;
w zniechęceniu o otuchę;
w skrupułach o radę;
w krzyżach, pracach i przeciwnościach życia o pocieszenie.   św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Kto więc pragnie bez obawy złudzeń, czepiających się osób bogobojnych, postępować na drodze doskonałości oraz znaleźć Chrystusa w sposób pewny i doskonały, ten niech wielkodusznie[Por. 2 Mch 1, 3] praktykuje nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy; nabożeństwo, którego dotąd może wcale nie znał. św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

?  Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy: pobudza duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza – Jej głębokiej pokory, żywej wiary, świętego posłuszeństwa, stałości w modlitwie, wszechstronnego umartwienia, boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, anielskiej słodyczy i mądrości zaiste boskiej. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny.  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Jeśli nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy konieczne jest dla wszystkich ludzi chcących osiągnąć żywot wieczny, to o wiele potrzebniejsze jest ono tym, którzy powołani są do pełni doskonałości. Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i nie zależy całkowicie od Jej pomocy.   św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

? Twoim [Maryjo] jestem niewolnikiem, bo Twój Syn jest mym Panem. Jesteś Panią moją, bo jesteś Służebnicą Pana mego. Jestem niewolnikiem Służebnicy Pana mego, bo Ty Pani moja, stałaś się Matką mego Pana. Stałem się Twym sługą, bo Ty stałaś się Matką mego Stworzyciela.   św. Ildefons z Toledo

 

? Jak gorąco pragnę stać się niewolnikiem tej Pani, jak wiernie zachwycam się jarzmem tej niewoli, jak bardzo się lękam odłączenia od Jej władzy, jak gorąco się staram od Jej służby nigdy nie odpaść, tak prawdziwie Jej służąc, abym stał się godny Jej łaski , tak w Jej niewoli bez ustanku być trzymany, abym nigdy nie odłączył od szczęścia Jej wieczności. A to, dlaczego będę szukał, wiedzą ci, którzy kochają Boga, widzą ci, którzy są wierni w Bogu, oglądają ci, którzy trwają w Panu, znają ci, których zna Pan.   św. Ildefons z Toledo  

 

? Pragnę być niewolnikiem Jej Syna, pragnę aby Ona panowała nade mną; bardzo pragnę, aby panował nade mną Jej Syn; Jej służyć postanawiam, staram się abym był godny służyć Bogu, aby panowała Matka Jego nade mną, abym był pobożnym sługą Syna. Pragnę stać się sługą Rodzicielki. To bowiem odnosi się do Pana, co służy Służebnicy; to spływa na Syna, co udziela się Matce. Winszując z aniołami, radując się z głosami aniołów, weseląc się z hymnami aniołów, ciesząc się pieniami aniołów winszuje z mą Panią, raduje się z Matką Pana, cieszę się ze Służebnica Jej Syna, weselę się z Tą, która stała się Matką swego Stwórcy, mam zaszczyt służyć Tej, w której Słowo Boże stało się ciałem.  św. Ildefons z Toledo

 

? Tak jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i nie kalających się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego Miłości. Tym, czym była arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś różaniec. Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed Sercem Miłosiernego Jezusa jest ratunkiem jak arka dla twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat.  Anna Lenczewska

 

? Kto znalazł Maryję, a przez Maryję Jezusa i przez Jezusa Boga Ojca, to znalazł już wszelkie dobro.  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

Strona 1    Strona 2    Strona 3

***

 
czytaj więcej...