Aktualności

2023-09-30 16:25

Październik miesiącem Różańca Świętego

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – audio

„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.”

św. Jana Pawła II

.Niektórzy nie rozumieją znaczenia Różańca. Razi ich jego monotonia. Inni szukają mądrych rozważań i robią z niego wykład dogmatyczny. Ale Różaniec to nie wypracowanie teologiczne. Odmawiany w chorobie, w trudnej podróży, w oczekiwaniu na wyniki badań, przed drzwiami egzaminatora, jest najmądrzejszą modlitwą, która pozwala z zaufaniem trzymać się Matki Bożej, Tej, która nas coraz bardziej prowadzi do Jezusa. Czasem na drzwiach czytamy: „Nie wchodzić bez pukania”. Różaniec zaś jest stałą potrzebą pukania do drzwi Matki Bożej, aby się dostać pod Jej opiekę.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej

Myśl o Różańcu!

.

„Różaniec jest modlitwą pokornych i maluczkich. Ale też modlitwą najwznioślejszych ludzi w Kościele, jest modlitwą teologów, doktorów, myślicieli i świętych. Jest niewątpliwie modlitwą maryjną, ale równocześnie jak najbardziej Chrystusową, najbardziej chrystocentryczną, ześrodkowaną w Chrystusie. Każde „Zdrowaś Maryjo” przypomina obecność Maryi w Misterium Chrystusa i Kościoła, tak jak każda w prawdziwą tajemnicę obecności Dziecięcia Bożego pod sercem Maryi. I chociaż myśli nasze, uczucia i słowa pozdrawiają Maryję, kierują się jednak ku Jej Synowi, radują się Jezusem i rozważają Jego życie.
Wszyscy razem stanowimy świetych obcowanie, w którym zawsze jest obecny i działający Chrystus oraz współobecna i współdziałająca z Nim Matka. Maryja zawsze prowadzi do Syna.”

Kardynał Stefan Wyszyński

.

Kościół wielokrotnie wypowiadał się o wartości modlitwy Różańcowej.

.

Papież Pius IX mówił:

„Widzieliście dużo muzeów, ale  jest jeden skarb przecudny, któregoście nie widzieli, bo noszę go przy sobie – tu wyjął mały, czarny różaniec – oto różaniec mego poprzednika, Piusa VIII, którego nazwano Hiobem papieży. On jednak zwyciężył. Dajcie mi armię modlacych się na różańcu, a zwyciężę cały świat.”

.

Leon XIII:

„Patrząc na zło, które zewsząd naciera na Kościół, nie widzę nic lepszego ani bardziej stosownego, jak polecać różaniec, który wiarę i cnotę ożywia.”

.

Pius XI:

„Ze wszystkich modlitw różaniec jest najpiękniejszy i najbogatszy w łaski. Kochajcie więc różaniec i odmawiajcie go codziennie i pobożnie.”

.

Pius XII:

Odmawiajcie różaniec w rodzinie, to piękny i przyjemny Bogu widok, gdy u schyłku dnia ognisko rodzinne rozbrzmiewa pochwałami na cześć dostojnej Królowej Niebios”.

.

Św. Jan Paweł II ustanowi: Tajemnice Światła i napisał piękny List Apostolski Rosarium Virginis Mariae (który warto przeczytać).

Mówił:

Różaniec to moja ulubiona modlitwa”

oraz

„Modlitwa tak prosta i bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”

O Różańcu – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

WIĘCEJ O RÓŻAŃCU W PANELU BOCZNYM PO LEWEJ STRONIE!

Codzienny Różaniec ze św. Janem Pawłem II

POWRÓT DO CZYTELNI

czytaj więcej...