Aktualności

2014-01-31 18:20

PATRON MIESIĄCA

     W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć Wam kolejną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba. W lutym będzie to błogosławiony Michał Sopoćko, prezbiter. Przypominamy, że więcej informacji o błogosławionym można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

     W posłannictwie św. siostry Faustyny opatrzność Boża wyznaczyła szczególną rolę jej spowiednikowi i kierownikowi duchowemu – ks. Michałowi Sopoćce. W czasie pobytu siostry Faustyny w Wilnie w latach 1933-1936 był on dla niej niezastąpioną pomocą w rozeznawaniu wewnętrznych doznań oraz objawień. Na jego polecenie napisała DZIENNICZEK, który jest dokumentem mistyki katolickiej o wyjątkowej wartości. W nim też ukazana jest świętość życia kapłańskiego ks. Sopoćki oraz wkład jego pracy w realizację żądań Pana Jezusa.

Ważniejsze daty z życia
ks. Michała Sopoćki (1888-1975)

11 XI 1888 – Urodził się w Juszewszczyźnie (Nowosady) jako syn Wincentego i Emilii z Pawłowiczów

1901 – Rozpoczęcie nauki w szkole ludowej w Zabrzeziu

1902-1906 – Nauka w szkole miejskiej w Oszmianie

1907/1908 – Nauczanie w szkole parafialnej w Zabrzeziu

16 XII 1910 – Wstąpienie do Seminarium Duchownego w Wilnie

15 VI 1914 – Święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Karewicza

5 VIII 1914 – Nominacja na wikariusza w Taboryszkach

29 IX 1918 – Wyjazd z Taboryszek do Warszawy

7 X 1918 – Początek studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego

22 II 1919 – Nominowanie na kapelana w Wojsku Polskim przez bp. Stanisława Galla

1922 – Rozpoczęcie studiów w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie

1924 – Poświęcenie rozbudowanego kościoła na Marymoncie w Warszawie

8 XII 1924 – Przyjazd do Wilna

8 VIII 1927 – Nominowanie przez abp. Romualda Jałbrzykowskiego na ojca duchownego alumnów

26 IX1929 – Poświęcenie odbudowanego kościoła wojskowego pw. św. Ignacego w Wilnie

1932 – Zwolnienie z funkcji ojca duchownego i z duszpasterstwa wojskowego

25 V 1933 – Pierwsze spotkanie z s. Faustyną Kowalską

I 1934 – Początek malowania obrazu Jezusa Miłosiernego

1936 – Pierwsze publikacje poświęcone Miłosierdziu Bożemu

25 IX 1938 – Ostatnie spotkanie z umierającą s. Faustyną

Lato 1939 – Przygotowania do budowy kościoła Miłosierdzia Bożego

3 II 1942 – Początki nowego zgromadzenia

3 III 1942 – 14 VIII 1944 – czas ukrywania się w Czarnym Borze przed aresztowaniem

16 XI 1944 – Przyjęcie ślubów prywatnych kandydatek do nowego zgromadzenia

6 IX 1947 – Przyjazd do Białegostoku i początek wykładów w Seminarium Duchownym w Białymstoku. Nominacja na dyrektora Archidiecezjalnego Bractwa Trzeźwości. Zorganizowanie kursu katechetycznego w Białymstoku

X 1955 – Początek stałej posługi duszpasterskiej w kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy ul. Poleskiej

10 XII 1956 – Prośba do Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego o wstawiennictwo do Stolicy Apostolskiej w sprawie ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego

28 XI 1958 – Pismo Kongregacji Świętego Oficjum z zakazem rozszerzania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego według objawień s. Faustyny wraz z napomnieniem Kongregacji dla ks. Sopoćki

18 IX 1962 – Zwolnienie ze stanowiska profesora w Seminarium Duchownym i przejście na emeryturę

VIII 1966 – Dalsze starania Episkopatu Polski w sprawie kultu Miłosierdzia Bożego

26 I 1973 – Petycja do Prymasa Polski kard. Wyszyńskiego o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Przewodnią

15 II 1975 – Śmierć w domu przy ul. Poleskiej

4 XII 1987 – Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym

28 IX 2008 – Beatyfikacja w Białymstoku

14a

Litania do Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki

(Oprac. na podstawie Dzienniczka św. Faustyny. Do użytku wiernych na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.)

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Stworzyciela,
Święta Maryjo, Matko Zbawiciela,
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia,
Święta Maryjo, Matko Kościoła,
Święta Maryjo, Matko Kapłanów,

Święty Michale Archaniele, niebiański Patronie Błogosławionego Księdza Michała, módl się za nami

Święta Siostro Faustyno, którą Bóg powierzył duchowemu kierownictwu Błogosławionego Księdza Michała, módl się za nami

Błogosławiony Księże Michale, którego Opatrzność Boża przygotowała do spełnienia dzieła miłosierdzia, módl się za nami
Błogosławiony Księże Michale, wybrany przez Boga,
Błogosławiony Księże Michale, na którym dniem i nocą spoczywał wzrok Boży,
Błogosławiony Księże Michale, bardzo przez Boga umiłowany,
Błogosławiony Księże Michale, czerpiący siłę tylko z Boga,
Błogosławiony Księże Michale, którego myśl była ściśle związana z myślą Bożą,
Błogosławiony Księże Michale, wiernie odpowiadający wezwaniu Bożemu,
Błogosławiony Księże Michale, klęczący u stóp Jezusa,
Błogosławiony Księże Michale, ukryty w Sercu Jezusa,
Błogosławiony Księże Michale, kierowany przez Ducha Bożego,
Błogosławiony Księże Michale, wielbiący Boga w Trójcy i Miłosierdziu,
Błogosławiony Księże Michale, przez którego podobało się Bogu rozgłosić cześć Jego Miłosierdzia,
Błogosławiony Księże Michale, który głosiłeś światu Orędzie Miłosierdzia Bożego,
Błogosławiony Księże Michale, gorliwy Apostole Miłosierdzia Bożego,
Błogosławiony Księże Michale, szerzący Miłosierdzie Boże czynem, słowem i modlitwą,
Błogosławiony Księże Michale, który wiele wycierpiałeś z powodu dzieła miłosierdzia,
Błogosławiony Księże Michale, za którego staraniem nowe światło zajaśniało w Kościele Bożym,
Błogosławiony Księże Michale, który w dziele miłosierdzia będziesz pracował do końca świata,
Błogosławiony Księże Michale, kapłanie według Serca Bożego,
Błogosławiony Księże Michale, kapłanie o sercu czystym,
Błogosławiony Księże Michale, wzorze dziewictwa, kapłaństwa i męczeństwa,
Błogosławiony Księże Michale, grono winne wybrane przez Pana i rzucone w prasę cierpień,
Błogosławiony Księże Michale, który widziałeś spełniające się plany Boże,
Błogosławiony Księże Michale, przewodniku po drogach Bożych,
Błogosławiony Księże Michale, pokorny i odważny,
Błogosławiony Księże Michale, wierny Sługo Boży, który pomagałeś Świętej Siostrze Faustynie spełnić wolę Bożą,
Błogosławiony Księże Michale, założycielu zgromadzenia, którego pragnął Jezus,
Błogosławiony Księże Michale, który doznałeś opuszczenia i sprzeciwu ludzi,
Błogosławiony Księże Michale, znoszący liczne upokorzenia i cierpienia,
Błogosławiony Księże Michale, przez którego Bóg rozsiewa pociechy dla dusz cierpiących i udręczonych,
Błogosławiony Księże Michale, osłonięty płaszczem Maryi,
Błogosławiony Księże Michale, w którego koronie jest tyle koron, ile dusz zbawionych w dziele miłosierdzia,
Błogosławiony Księże Michale, stawiający czoło burzom i przeciwnościom,
Błogosławiony Księże Michale, hojnie wynagrodzony za cierpliwość i trud dla Boga podjęty,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W.: Módl się za nami Błogosławiony Księże Michale
O.: Abyśmy mogli dostąpić łaski Miłosierdzia Bożego.

Módlmy się:

Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty wybrałeś Błogosławionego Księdza Michała, aby głosił światu orędzie Twego Miłosierdzia, spraw, prosimy, aby jego wierna posługa przynosiła wszystkim ludziom obfite owoce nawrócenia i świętości. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

czytaj więcej...