Aktualności

2022-09-16 16:21

Oto krótki i łatwy sposób wsparcia dusz czyśćcowych

W Kaplicy Na Brzegu jest wykonana skrzyneczka – lista wraz z kostkami ponumerowanymi od 1-90 do losowania. Po wybraniu numeru odczytuje się z listy i odmawia modlitwę podaną poniżej listy: „Wieczny odpoczynek racz zmarłym…”, a kostkę z numerem odkłada się do pustego pudełka obok, tak, aby wszystkie pozycje zostały odczytane. Następnie po odczytaniu wszystkich, odwraca się wieko pudełeczka, i dalej od nowa losuje się numery.
NA PODTAWIE PODANEJ PONIŻEJ LISTY, MOŻNA SOBIE WYDRUKOWAĆ W DOMU I ZAWIESIĆ W MIEJSCU WIDOCZNYM, TAK ABY CZĘSTO ODMAWIAĆ TĘ KRÓTKĄ MODLITWĘ Z WYBRANYMI LOSOWO POZYCJAMI ZA DUSZAMI W CZYŚĆCU CIERPIĄCYMI. Wymiary arkuszu papieru to A3.

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

Jeśli chcesz pomóc duszom czyśćcowym, możesz to uczynić wybierając liczbę od 1 – 90. Przeczytaj kategorię, za którą następnie odmów modlitwy.

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

1. Za dusze rodziców, rodzeństwa i krewnych.

2. Za dusze, które was kochały, a zapomnieliście o nich.

3. Za dusze, opuszczone, które oczekują pomocy krewnych.

4. Za dusze, które uczyniły wam dobro w życiu.

5. Za dusze, które oczekują na twoją pomoc.

6. Za dusze, które zmarły w tym miejscu i oczekują wybawienia z Czyśćca.

7. Za dusze, które są najbardziej opuszczone.

8. Za dusze, które najbardziej cierpią.

9. Za dusze, najbliższej ci osoby.

10. Za dusze, które muszą cierpieć za swoje grzechy aż do dnia Sądu Ostatecznego.

11. Za dusze, które cię prześladowały, lub były twoimi nieprzyjaciółmi. 

12. Za dusze, dla których byłeś przyczyną cierpienia, lub byłeś im okazją do grzechu.

13. Za dusze, które na próżno wzywały imienia Pana Boga.

14. Za dusze, które bluźniły i profanowały Imię Boga i Świętych.

15. Za dusze, które przeklinały.

16. Za dusze, które nie miały gorliwości w szukaniu Boga.

17. Za dusze, które bardzo mało kochały Pana Boga.

18. Za dusze, które nie przebaczyły wyrządzonej im szkody.

19. Za dusze, które nie wierzyły w Opatrzność Bożą.

20. Za dusze kapłanów.

21. Za dusze, które nie miały wiary i żyły obojętnie.

22. Za dusze, które słuchały przesądów, wróżbitów, zajmowały się okultyzmem.

23. Za dusze, które nie dotrzymały obietnic złożonych Bogu, lub przyrzekały kłamiąc.

24. Za dusze, które zaniedbały uczestnictwo we Mszy świątecznej.

25. Za dusze, które uczestniczyły we Mszy świętej bez pobożności.

26. Za dusze, które bezpodstawnie pracowały w dni świąteczne.

27. Za dusze, które zaniedbywały modlitwę, lub nie modliły się wcale.

28. Za dusze, które modliły się rozproszone.

29. Za dusze, które zaniedbywały przystępowanie do Sakramentów świętych.

30. Za dusze, które spowiadały się bez przygotowania i bez żalu za grzechy.

31. Za dusze, które komunikowały bez pobożności.

32. Za dusze, które szydziły z ludzi i rzeczy świętych.

33. Za dusze, które zwlekały z nawróceniem swojego życia.

34. Za dusze, które zaniedbywały pogłębianie katechizmu i praktyk religijnych.

35. Za dusze, które wstydziły się przyznawać do swojej wiary w Chrystusa.

36. Za dusze, które nie miały szacunku dla papieża, namiestnika Jezusa Chrystusa.

37. Za dusze, które nie słuchały i szydziły ze słów kapłanów.

38. Za dusze, które nie przestrzegały czasów świętych i postów nakazanych przez Kościół.

39. Za dusze zakonników i zakonnic, które zaniedbywały swoje obowiązki, modlitwy, lub nie przestrzegały reguły i Konstytucji zakonnych.

40. Za dusze, które nie szanowały swoich rodziców.

41. Za dusze, które nie wychowały dobrze swoich dzieci.

42. Za dusze, które nie wywiązały się ze swoich długów.

43. Za dusze, które wywołały skandal.

44. Za dusze, które łatwo osądzały innych.

45. Za dusze, które pragnęły zła dla innych.

46. Za dusze, które cierpią z powodu swojej pychy, próżności, chciwości, lub rozpusty. 

47. Za dusze, które podsycały awersję lub niechęć do innych.

48. Za dusze, które podsycały uczucie zemsty.

49. Za dusze, które pamiętały zbyt wiele otrzymanego zła.

50. Za dusze, którym brakowało szczerości.

51. Za dusze, które wyrządziły innym krzywdę materialną, społeczną, czy duchową.

52. Za dusze, które lekko ujawniały błędy innych.

53. Za dusze, które wyśmiewały innych za swoje wady.

54. Za dusze, które obrażały innych ostrymi i wulgarnymi słowami.

55. Za dusze, które wprowadziły niezgodę do rodzin.

56. Za dusze, które cię skrzywdziły.

57. Za dusze, które zwlekały z przebaczeniem przestępcom, czy winowajcom.

58. Za dusze, które nie miały szacunku i miłości dla ubogich.

59. Za dusze, które niewiele modliły się za zmarłych.

60. Za dusze, które zaniedbywały uczynki miłosierdzia co do ciała.

61. Za dusze, które zaniedbywały duchowe dzieła miłosierdzia.

62. Za dusze, które cierpią z powodu swoich niesprawiedliwości.

63. Za dusze osób próżnych, pysznych i wywyższających się nad innych.

64. Za dusze, które tęskniły za pochwałą i zaszczytami.

65. Za dusze skąpców.

66. Za dusze osób leniwych i obojętnych.

67. Za dusze, które zazdrościły dobra innych.

68. Za dusze, które były niecierpliwe.

69. Za dusze, które były nieposłuszne.

70. Za dusze, które zgrzeszyły obżarstwem i opilstwem.

71. Za dusze, które wypowiadały różne, dwuznaczne i wulgarne słowa.

72. Za dusze, które marnowały czas na rzeczy bezużyteczne.

73. Za dusze, które zatruwały swoje życie nałogami.

74. Za dusze, które nie umartwiały swojego wzroku.

75. Za dusze, które cierpią za swoje nieopanowanie, liberalne życie.

76. Za dusze, które karmiły się smutkiem i rozpaczą.

77. Za dusze, które pokutują za grzechy powszednie.

78. Za dusze, które obraziłeś, lub zgorszyłeś skandalem.

79. Za dusze, które nie przywiązywały dużej wagi do czystości duchowej.

80. Za dusze, które cierpią z powodu swojej ciekawości, zadufania w sobie wykorzystywania innych.

81. Za dusze, które były w wielkim niebezpieczeństwie zagubienia się przez innowierców.

82. Za dusze, które wygłaszały wulgarne i niestosowne mowy, lub śpiewały niewłaściwe piosenki.

83. Za dusze, które kradły, oszukiwały lub kogoś zamordowały.

84. Za dusze, które robiły lub opowiadały niestosowne żarty.

85. Za dusze, które odciągały kogoś słowem lub postępowaniem od wiary w Chrystusa.

86. Za dusze tych, którzy w tym momencie umierają lub są sądzeni przez Boga.

87. Za dusze najbardziej oddane i najdroższe Najświętszej Maryi Pannie.

88. Za dusze, które korzystały z tej modlitwy, publikowały i rozpowszechniały ją, aby się modlić za zmarłych.

89. Za dusze, których nie ma na tej liście.

90. Za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące i znikąd ratunku niemające.

PIEKŁO

CZYŚCIEC

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w Czyśćcu cierpiące

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

NOWENNA ZA ZMARŁYCH

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA – PAN JEZUS

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

PSALMY PIELGRZYMÓW ZA ZMARŁYCH

NIESZPORY ZA ZMARŁYCH

czytaj więcej...