Aktualności

2014-10-02 19:55

Osiem błogosławieństw…

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

.

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

.

Mt 5, 3-12

czytaj więcej...