Aktualności

2023-07-13 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Owoc wstrzemięźliwości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Duch Święty: Moje dziecko, zapisz Moje słowa. Jest owoc, który długo dojrzewa i trzeba wspomagać jego rozwój. To owoc wstrzemięźliwości. Wstrzemięźliwość można nazwać milczeniem we wszystkich dziedzinach życia. Jest to odwrócenie postawy wszechpanującej konsumpcji. Człowiek obdarzony tym darem powoli uczy się karmić Bogiem i Jego Słowem, rezygnując z próbowania, doświadczania i karmienia się światem. Korzysta ze świata na tyle, na ile jest to konieczne, ale nie smakuje w nim więcej. Wstrzemięźliwość dotyczy wszystkich sfer ludzkiej egzystencji, nie tylko spożywania pokarmów i napojów, ale również rezygnację z przyjemności i rozrywek, jakie daje świat. Wyciszenie umysłu i ciała prowadzi do wyciszenia serca, dlatego dla uzyskania tego owocu wskazana jest świadoma współpraca człowieka przez ćwiczenie się w umiarkowaniu. Jak wspomniałem nie dotyczy się to tylko konsumpcji, ale również zażyłych stosunków z ludźmi, lektur, pracy, wypoczynku, rozmów i zdobywania wiedzy. We wszystkim należy zachować umiar zgodnie z powołaniem.

 

Dar mądrości Bożej i dar umiejętności dają człowiekowi możliwość zbudowania dystansu do spraw tego świata, zarówno dobrych jak i złych. Zbyt zażyłe stosunki z rodziną prowadzą do ograniczenia Woli Bożej, osłabiają pragnienie poświęcenia się dla Boga i Jego spraw. Zbyt zażyłe stosunki z przyjaciółmi uniemożliwiają nawiązanie ponadludzkiej i nadprzyrodzonej więzi z Bogiem. Musi wciąż istnieć sfera dostępna tylko dla Boga, gdzie nie ma dostępu żaden człowiek.

Wszystko jest z Boga i wszystko opiera się na Bogu. Szukanie oparcia w ludziach jest znakiem niedojrzałości duchowej. Człowiek opanowany przez Boga, liczy na Niego, obdarzając Go pełnym zaufaniem. Ogranicza wszelki rodzaj własnych pragnień i potrzeb, aby więcej żyć przyszłą chwałą. Używanie tego świata prowadzi do zguby duszy. Wstrzemięźliwość jest inwestycją w wieczność – budowaniem skarbu w Niebie.

 

Wstrzemięźliwość wobec ludzi i ich ciekawości nazywana jest powściągliwością. Kto jej nie zachowuje, szybko popada w błąd prowadzenia czczych rozmów i rozwadniania darów Bożych przez mówienie, chwalenie się, ciekawość i pychę. Są sfery święte, w których spoczywa Bóg, i wchodzi się tam w pojedynkę. Jeśli rozda się wszystko ludziom, cóż pozostanie dla Boga? Podstawą otrzymania owocu wstrzemięźliwości jest więc świadome przyznanie prymatu Bogu we wszystkich dziedzin życia bez wyjątku. Wówczas dary mądrości i umiejętności mogą się rozwijać i doprowadzić dusze do prawdziwej zażyłej relacji z Bogiem, która sama dystansuje człowieka od świata, utrzymując wciąż jego myśli przy Bogu. Błogosławię cie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...