Aktualności

2023-06-08 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Nieczystość zrywa więź z Bogiem i wyniszcza zdolność kochania

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Bóg Ojciec: Szóste przykazanie brzmi: „Nie cudzołóż” i zabrania człowiekowi wszystkiego, co jest nieczyste, co niszczy niewinność duszy i ciała człowieka. Stworzyłem człowieka na swój obraz i podobieństwo, to znaczy stworzyłem go czystym. Nieczystość jest cechą diabelską i upodabnia człowieka do zwierzęcia. Nie tyle nierozumnego i instynktownego, co pełnego pożądliwości i żądzy, która prowadzi do utraty rozumu i woli, jak to jest w przypadku ludzi owładniętych przez złe duchy. Stają się oni podobni zwierzętom, to znaczy demonom.

 

Nieczystość zrywa więź człowieka z Bogiem i prowadzi do jej zupełnego wyniszczenia. Człowiek owładnięty pożądliwością zatraca zdolność miłowania kogokolwiek. Nieczystość wyniszcza w człowieku zdolność kochania i upośledza miłość własną tak, że człowiek staje się zdolny do miłowania wyłącznie samego siebie, a jednak owładnięty przez demona kochać nie może, więc poczyna się nienawidzić. W ten sposób dostaje się w krąg nienawiści, który jak lej pociąga go wyłącznie w dół, upośledzając jego psychikę i kalecząc duszę coraz bardziej aż do wyniszczenia.

 

Człowiek jest zdolny do anielskiej czystości tylko przy pomocy łaski Bożej, ale dzięki niej może rzeczywiście wytrwać w czystości. Kiedy osłabia się więź człowieka z Bogiem, pierwszym jego polem walki staje się sfera czystości zmysłowej, bo jest to sfera najbardziej delikatna i najsilniej potrzebująca mocy Bożej. Czystość nie sprzeciwia się w niczym zdolności i powołaniu człowieka do rozmnażania się. Wszystkie zdolności otrzymał człowiek do wypełnienia planów Bożych. Wszelkie używanie tych zdolności do celów niezgodnych z planem Bożym prowadzi do nieszczęść i bólu, przed którym zapragnąłem was ustrzec, ustanawiając szóste przykazanie.

 

Każdy człowiek został powołany do określonej misji na Ziemi i obdarzony zdolnościami do wykonania Woli Bożej, ale wszyscy, niezależnie od tego, czy mają w planie Bożym założyć rodziny, czy poświęcić swoje życie Bogu, są powołani i uzdolnieni do życia w czystości. Małżeństwo bowiem nie jest nigdy zerwaniem z czystością. Przeciwnie, zerwanie z czystością prowadzi do zerwania więzi małżeńskich.

 

Czystość jest naturalnym dla człowieka stanem, w którym trwa on w więzi ze swoim Stwórcą i ta więź jest dla niego źródłem spełnienia i pokoju. Używanie darów Bożych, choć są człowiekowi wrodzone, do rzeczy niezgodnych z Wolą Bożą, jest zerwaniem tej naturalnej więzi między człowiekiem i Bogiem i wejściem w więź ze złymi duchami, które wykorzystują obraz ludzkiego powołania i czynią człowieka rzeczywiście instynktownym niewolnikiem własnych zmysłów, ale dzieje się to dopiero po zaistnieniu grzechu. Stąd zniewolenia i trudności w zachowaniu czystości, wytrwaniu w wierności czy celibacie. Jest to zawsze już skutek grzechu i zerwania pierwszej więzi z Bogiem. Więź ta jest możliwa do odbudowania, ale wówczas już w wielkim trudzie i przy użyciu wielu środków, jakimi są: post, modlitwa, czynny udział w sakramentach Kościoła i przestrzeganie wszystkich Moich zaleceń dotyczących ochrony czystości, to znaczy unikanie wszelkiej okazji do grzechu. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 przykazań w kilku zdaniach

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 19 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...