Aktualności

2023-11-24 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Jedyna miła Bogu Ofiara

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Kiedy uczestniczysz rano we Mszy świętej, pamiętaj o tym duchowym połączeniu twojej ofiary z Ofiarą krzyżową Chrystusa. Twoje myśli powinny możliwie głęboko duchowo jednoczyć się z Sercem cierpiącego Jezusa, aby świadomie uczestniczyć w Ofierze. Modlitwa, którą powinnaś mieć wówczas na ustach, jest następująca:

 

Ojcze Niebieski, przyjmij tę najświętszą i straszliwą Ofiarę Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, Jego Mękę i śmierć krzyżową, którą teraz poprzez posługę Twojego wybranego kapłana ponawiasz na tym Ołtarzu w sposób bezkrwawy, na zadośćuczynienie za grzechy moje, mojej rodziny, mojej Ojczyzny i całego świata. Tę najświętszą i niedoścignioną Ofiarę, łączę z moją całopalną ofiarą, którą składam Ci dziś, i którą składać Ci będę codziennie do końca mich dni poprzez codzienną Ofiarę Mszy świętej. Wraz z Krwią i ludzkim Ciałem Jezusa, składam Ci moje życie, moje ciało i krew, wszystko czym jestem i wszystko co posiadam, aby zadośćuczynić Twojemu Boskiemu Majestatowi za zbrodnie, pychę i niewdzięczność ludzkości.

W tej najświętszej Ofierze Mszy świętej zawieram i ofiarowuję Tobie, mój Stwórco, cały mój dzisiejszy dzień, wszystko co dzisiaj zrobię, powiem, pomyślę, niech będzie na Twoją chwałę. Pragnę czcić Cię, nieskończenie potężny i święty Boże, każdym moim spojrzeniem, gestem i wszystkimi moimi zmysłami. Wszystko co dziś uczynię łączę z Ofiarą Mszy świętej i uświęcam mocą tej straszliwej Ofiary z Boga i Człowieka na chwałę Twojego Majestatu. Niech zstąpi na mnie Twój Najświętszy Duch i pobłogosławi mnie wraz z ofiarą chleba i wina, abym stał się godny Twojego Ołtarza. Amen. 

 

Teraz, Moje dziecko, błogosławię cię. Pamiętaj o tej modlitwie przed każdą Mszą świętą. Powiedz Moim dzieciom, że jeśli nie będą w stanie uczestniczyć każdego dnia we Mszy świętej, bo zachorują albo stanie się to od nich niezależne, będą mogli kontynuować swoją ofiarę poprzez duchowe uczestnictwo we Mszy świętej. Jednak, dopóki mogą czcić Mnie poprzez tę jedyną miłą Mi Ofiarę, nic nie może im jej zastąpić, bo nic nigdy jej nie dorówna i nic nigdy nie będzie Mi miłe nad tę Ofiarę. Prawdziwie, osobiste i realne uczestniczenie w Ofierze Mszy świętej jest bowiem największą łaską na tej Ziemi i największą zarazem zasługą. Nic większego dać Mi nie możecie. Nic więcej nie oddaje Mi należnej chwały i gardzę wszelką ludzką ofiarą, która nie ma względu na Ofiarę Mojego Syna. Nigdy nic więcej Mi się nie spodoba i nic więcej nie przebłaga Mojego Majestatu, bo nic więcej nie jest Mnie godne. Dlatego wasze modlitwy pozbawione Mszy świętej nie mają żadnej mocy i żadnego skutku. Wszystko, co czynię dla was, czynię przez Jezusa, dla Jezusa i w Jezusie. Kiedy to zrozumiecie, zrozumiecie również, że poza katolicyzmem i świętym Kościołem katolickim, w którym Mój Syn jest należycie uwielbiony Ofiarą Mszy świętej, nie ma Zbawienia. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...