Aktualności

2020-05-15 18:06

Obojętność względem Matki jest nieznajomością Jezusa

<— Powrót do czytelni

Gdyby ludzie znali chwałę i miłość, jaką otrzymuje Jezus przez Maryję, przyjmowaliby Go i Ją z zupełnie innymi uczuciami. Maryja jest tak ściśle zjednoczona z Jezusem, że łatwiej byłoby oddzielić światło od słońca i żar od ognia, a nawet odłączyć Jezusa od wszystkich aniołów i błogosławionych, niż błogosławioną Matkę, gdyż Ona goręcej Go kocha i doskonalej Go sławi niż wszelkie inne stworzenia razem.

Dlatego jest konieczne abyśmy obrali sobie za Wzór do naśladowania Matkę naszego Pana. Ponieważ największym pragnieniem Maryi jest to, by nas zjednoczyć z Chrystusem, swym Synem, a największe pragnienie Jej Syna,  jest abyśmy przychodzili do Niego przez Jego Najświętszą Matkę. W ten sposób oddajemy Jezusowi cześć i sprawiamy Mu radość. Przykre jest to, że wielu pomija w swojej drodze do Nieba obecność Maryi, uważając że nabożeństwa i wszelkie modlitwy ku Niej są przesadą i nie są tak konieczne, aby być zbawionym. Wynika to w dużej mierze z braku wiedzy o naszej ukochanej Matce, a tym samym o płytkości swojej wiary. Podobnie jak nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Boga, tak obojętność względem naszej Matki jest nieznajomością Jezusa. Obojętność ta jest wynikiem pychy, która karmiona przez złe rozumienie rozwija się coraz mocniej, utrzymując ludzi w zaślepieniu wobec naszej Współodkupicielki w drodze do Nieba.

Mój drogi Jezu, zachowaj nas od ich sposobu myślenia i działania, a udziel nam jeszcze więcej uczucia wdzięczności, szacunku i miłości do Najświętszej Matki, abyśmy mogli kochać i chwalić Cię bardziej, bo wówczas będziemy podążali za Tobą i naśladowali Cię jeszcze bardziej.

Nie obawiaj się, że pokochasz Maryję zbyt mocno. Nigdy nie będziesz kochać Jej dosyć. św. Teresa od Dzieciątka Jezus

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

 

czytaj więcej...