Aktualności

2013-12-30 13:19

O gwiazdo betlejemska

1.O gwiazdo betlejemska,
Zaświeć na niebie mym,
Tak szukam Cię wśród nocy,
Tęsknie za światłem twym.
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,
Bóg – Człowiek z Panny Świętej,
Dany na odkup win.

2.O, nie masz go już w szopce,
Nie masz go w żłóbku tam,
Więdz gdzie pójdziemy Chryste?
Gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,
Wzniecić miłości żar,
I hołd Ci niski oddać,
To jest nasz wszystek dar.

3.Ja nie wiem o mój Panie,
Któryś miał w żłobie tron,
Czy dusza moja biedna,
Milsza Ci jest niż on.
Ulituj się nade mną
Błagać Cię kornie śmiem,
Gdyś stajnią nie pogardził
Nie gardź i sercem mym.

Strona główna: Kolędy i pastorałki

czytaj więcej...