Aktualności

2024-03-12 16:24

Nowenna do św. Józefa. Dzień IV – 13 marzec

O chwalebny święty Józefie: przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… przedstaw prośbę.

Modlitwa na czwarty dzień (13 marca)

Józefie święty, pod opieka twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia św. była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.

Modlitwa do świętego Józefa

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o twoja opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicę, i przez ojcowską twa troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieka, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Michale, módl się za nami

Święty Józefie, módl się za nami

Przesławny potomku Dawida, módl się za nami

Światło Patriarchów, módl się za nami

Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami

Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami

Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami

Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami

Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami

Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami

Józefie najczystszy, módl się za nami

Józefie najroztropniejszy, módl się za nami

Józefie najmężniejszy, módl się za nami

Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami

Józefie najwierniejszy, módl się za nami

Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami

Miłośniku ubóstwa, módl się za nami

Wzorze pracujących, módl się za nami

Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcę wszystkich posiadłości swoich.

 

P.: Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO ŚW. JÓZEFA

Nowenna 10 – 18 marzec

Nabożeństwo Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego Serca św. Józefa patrona Kościoła

czytaj więcej...