Aktualności

2024-04-05 16:23

Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia Bożego

Sobota przed Świętem Miłosierdzia Bożego
Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. – Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

 

Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij je w sam żar miłości Swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość Męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego… (1228-1229) 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

***      ***     ***

Jeśli ta nowenna jest odmawiana przed Świętem Miłosierdzia – II Niedziela Wielkanocna, to należy w każdym dniu dołączyć Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Jeśli winnym czasie można Koronkę pominąć, mimo to jednak zalecamy ją zawsze z nowenną odmawiać.

Pragnępowiedział Pan Jezus do s. Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz.

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

czytaj więcej...