Aktualności

2023-08-21 16:35

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

DZIEŃ SZÓSTY – 22 sierpień

WPROWADZENIE

Podziękowanie.
Nasze dziecko urodziło się z ciężką wadą serca.
Lekarz ordynator Szpitala Rejonowego po upływie 1 doby odesłała dziecko w stanie ciężkim do Szpitala Akademii Medycznej w Krakowie nie dając nam żadnej nadziei na jego przeżycie. W szpitalu A.M. dokonano wstępnego zabiegu, a operacja miała się odbyć w późniejszym terminie (po uzyskaniu przez dziecko odpowiedniej wagi ciała). Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia dziecka zespół kardiochirurgów zdecydował o natychmiastowej operacji. Chrzest dziecka odbył się na sali szpitalnej, a w dniu następnym przystąpiono do operacji serca.

W dniu operacji w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej Na Brzegu, ks. proboszcz odprawił Mszę Św. błagalną, modląc się wraz z nami do Matki Bożej i Jej Syna o szczęśliwą operację i zdrowie dla naszego dziecka.

 

Po Mszy Św. Udaliśmy się do szpitala pod drzwi sali operacyjnej, gdzie operowany był nasz syn. Po 7 godzinach uzyskaliśmy informację, że operacja serca przebiegła prawidłowo i nie wystąpiły żadne komplikacje. Po dwóch tygodniach zabraliśmy zdrowe dziecko do domu. Po upływie 4 miesięcy w czasie szczegółowych badań lekarskich, lekarz prowadzący stwierdziła, iż stan zdrowia dziecka oraz uzyskane wyniki badań ( bardzo dobre ) po tak ciężkiej operacji są cudem.
Syn nasz ma obecnie 10 lat, rozwija się prawidłowo, a jego stan zdrowia po każdorazowej konsultacji lekarz ocenia jako zadowalający.
Za ten cudowny dar życia dla naszego syna Michałka i wiele, wiele innych łask, jakich doznajemy, na co dzień – dziękujemy Ci Matko Boska Częstochowska i prosimy o dalszą opiekę nad naszą rodziną.

Wdzięczni rodzice Barbara i Franciszek z rodziną.
Kasina Wielka, 1996 – XI – 03

 
MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 
• Za to, że od wieków jesteś naszą niezawodną pomocą, – dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska!
• Za to, że umacniasz nas w walce ze złem, – dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska!
• Za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom Narodu polskiego zachować wierność Kościołowi, – dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska!
• Za to, że jak dawniej tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przedmurzem chrześcijaństwa, – dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska!
 
MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI
 
• Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
• Najlepsza Matko wszystkich ludzi, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
• Matko Kościoła wspierająca Ojca świętego, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 
MODLITWA PROŚBY
 
• Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• Matko rodziny ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 
MODLITWA:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Matko Boża Jasnogórska! 

Na wzgórzu Brzegowa stoisz

otwierasz szeroko ramiona

i dzieci przyciskasz do łona

Matko Niepokalana!

Otwierasz Serce na żale chorych,

zmartwionych i biednych

ocierasz strumienie łez rzewnych 

Swą łaską O Matko!

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

***   ***   ***

DZIEŃ PIERWSZY
DZIEŃ DRUGI
DZIEŃ TRZECI
DZIEŃ CZWARTY
DZIEŃ PIĄTY
DZIEŃ SZÓSTY
DZIEŃ SIÓDMY
DZIEŃ ÓSMY
DZIEŃ DZIEWIĄTY

Podziękowania za otrzymane łaski pochodzą z książki: Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej, którego autorem jest ks. proboszcz Marian Juraszek

Podziękowania za otrzymane łaski pochodzą z: Tygodnika Katolickiego Niedziela Królowa z Kasiny

Wprowadzenie – Dzień Pierwszy – pochodzi z Historii Kaplicy Na Brzegu

czytaj więcej...