Aktualności

2023-08-20 16:35

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

DZIEŃ PIĄTY – 21 sierpień

WPROWADZENIE

Moje prośby zostały wysłuchane i stał się cud.
Był to rok 1965, byłam bardzo chora, lekarka pani doktor Sowa stwierdziła ciężki stan, serce bardzo słabe EKG wykazał i jakikolwiek wysiłek niewskazany, proponując mi szpital. Uprosiłam panią doktor o leczenie w domu, nie będę nic robić byle dozór mieć nad dziećmi, a mamę poproszę, żeby mi pomogła, dostałam upomnienie, żeby ani nawet półlitrowego garnuszka z wodą nie podnosić.
Po tygodniu mam się zgłosić do kontroli, po tygodniu nie było wielkiej poprawy.

 

Pani doktor dała jeszcze 3 dni, jeżeli nie będzie poprawy skieruje do szpitala. Jadąc z Mszany do domu za każdy razem wstępowałam do Kaplicy, ale po tej wizycie myślałam o dzieciach, że mogą być sierotami, wiem że ta prośba i modlitwa była głęboka, słyszałam o źródełku od kilku osób, moje pragnienie było się chociaż przeżegnać, ale go nie znalazłam, szukałam go pod drogą na około Kaplicy kilka razy okrążając Kaplicę i nie znalazłam, wróciłam do domu. wieczór kładąc się spać znów skierowałam prośby do Matki Boskiej Częstochowskiej i zasnęłam, we śnie idę do kaplicy, chwytam za klamkę zamknięte, klękam przed drzwiami i mówię „ Zdrowaś Maryjo”, wtem się drzwi otwierają, z ołtarza dwa aniołki prowadzą Matkę Boską, stanęła w drzwiach i wymówiła te , słowa: „Wiara twoja uzdrowiła cię” i odeszła z powrotem. Była w szatach niebieskich, ja przeżegnałam się, wstałam, odwróciłam się, w schodzie ukazało mi się źródełko pełne wody, zanurzyłam rękę i jeszcze raz przeżegnałam się. Rano wstałam taka lekka, zupełnie zdrowa, dziękuję Panience Najświętszej do końca mojego życia, w tym jeszcze cieszyłam się, bo po prawej stronie prowadził Matkę Boską aniołek, którym był mój syn Józuś, który zmarł w 1963 roku.

Parafianka

 
MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 
• Za to, iż jesteś Królową naszego Narodu, – dziękujemy Ci, Matko Boga!
• Za łaskę nieustannie trwającego Przymierza naszego Narodu z Tobą, Królowo Polski – dziękujemy Ci, Matko Boga!
• Za pokonanie ataków godzących w jedność wiary katolickiej na polskiej ziemi, – dziękujemy Ci, Matko Boga!
• Za to, że mocą swoją ratujesz wiarę Polonii świata, – dziękujemy Ci, Matko Boga!
 
MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI
 
• Wielka Boga-Człowieka Matko, za Twe łaskawe panowanie nad nami, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
• Dziewico Wspomożycielko, dana na pomoc ku obronie Narodu naszego, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
• Strażniczko sumienia chrześcijańskiego, która nieustannie „pomagasz nam do odnowy życia, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 
MODLITWA PROŚBY
 
• Matko i Królowo nasza! We wszelkich niebezpieczeństwach, grożących naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• W nieustannej trosce o zachowanie katolickiego dziedzictwa polskiego, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• W zmaganiach o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społeczności katolickiej, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• W niebezpieczeństwach ulegania nałogom, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 
MODLITWA:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Matko Boża Jasnogórska! 

Na wzgórzu Brzegowa stoisz

otwierasz szeroko ramiona

i dzieci przyciskasz do łona

Matko Niepokalana!

Otwierasz Serce na żale chorych,

zmartwionych i biednych

ocierasz strumienie łez rzewnych 

Swą łaską O Matko!

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

***   ***   ***

DZIEŃ PIERWSZY
DZIEŃ DRUGI
DZIEŃ TRZECI
DZIEŃ CZWARTY
DZIEŃ PIĄTY
DZIEŃ SZÓSTY
DZIEŃ SIÓDMY
DZIEŃ ÓSMY
DZIEŃ DZIEWIĄTY

Podziękowania za otrzymane łaski pochodzą z książki: Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej, którego autorem jest ks. proboszcz Marian Juraszek

Podziękowania za otrzymane łaski pochodzą z: Tygodnika Katolickiego Niedziela Królowa z Kasiny

Wprowadzenie – Dzień Pierwszy – pochodzi z Historii Kaplicy Na Brzegu

 

***

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...