Aktualności

2023-08-18 16:36

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

DZIEŃ TRZECI – 19 sierpień

WPROWADZENIE

Matko Boska Częstochowska, cudownymi łaskami słynąca, nie tylko w Częstochowie, ale też i w Kaplicy „Na Brzegu”, w Kasinie Wielkiej, składamy Ci wielkie podziękowania za wyproszenie nam łaski, a szczególnie za te, które doświadczyliśmy i doświadczamy w ostatnim czasie.

Mieszkamy z rodziną w Górze św. Jana. Mój mąż, Jan w grudniu ubiegłego roku ( 2008) trafił do szpitala z bardzo dużą niewydolnością serca. Jego stan zdrowia był naprawdę bardzo ciężki. Serce stopniowo przestawało funkcjonować, powodując przy tym inne dolegliwości… . Po konsultacjach lekarskich mój mąż został przywieziony do szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Tam jego stan zdrowia uległ poprawie, lecz po wyjściu do domu powtórnie się pogorszył. Oddychanie bez wspomagania tlenu było niemożliwe. W efekcie w ciężkim stanie trafił z powrotem do szpitala w Krakowie, tym razem prosto na odział intensywnej terapii.

 

W środę 4 lutego 2009 roku, uczestniczyliśmy we Mszy św. przed Cudownym Obrazem w Kaplicy „ Na Brzegu”. Odprawił ją mój brat, ks. Krzysztof Węgrzyn. Z wielką ufnością modliliśmy się do Matki Boskiej Częstochowskiej prosząc o powrót do zdrowia mojego męża oraz o zdrowie w naszej rodzinie. Decyzją lekarzy 20 lutego wszczepiono mu rozrusznik serca. Czasem źle się czuje, ale żyje!!! I niech tak będzie. Przeżyliśmy razem 28 lat – czasem trudnych, ale jednak pięknych. Bogu niech będą dzięki, Ale i Matce Bożej, której zawsze ufaliśmy. Ja już jakiś czas wcześniej przyjeżdżałam do Kaplicy „ Na Brzegu” w Kasinie Wielkiej modlić się w intencji naszej rodziny. W tym ostatnim czasie szczególnie mocno prosiłam o zdrowie dla mojego męża.

 

Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza. Pani w Kasinie. Tak bardzo Ci dziękuję, że mąż wraca do zdrowia. Wprawdzie jeszcze długa droga przed nim, ale jest już dobrze i wierzę, że z Twoją pomocą będzie coraz lepiej. Bądź za to pozdrowiona.

Maria Węgrzyn, żona Jana

 
MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 
• Za ratunek w niebezpieczeństwach, – dziękujemy Ci, Maryjo!
• Za obronę przed zagrożeniem wiary, – dziękujemy Ci, Maryjo!
• Za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość, – dziękujemy Ci, Maryjo!
• Za Twoją nieustanną opiekę i miłość ku nam, – dziękujemy Ci, Maryjo!
 
MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI
 
• Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
• Potężna Rycerko Boga Żywego, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
• Zwycięska Królowo, tryumfująca nad wszystkimi wrogami Twego Syna, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
• Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelką słabość, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 
MODLITWA PROŚBY
 
• Maryjo, która jesteś ucieczką i nadzieją wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• Matko Miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• Matko wiary świętej, która i dziś, w powodzi licznych niebezpieczeństw laicyzacji i materializmu w świecie, bronisz naszej przynależności do Chrystusa, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 
MODLITWA:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Matko Boża Jasnogórska! 

Na wzgórzu Brzegowa stoisz

otwierasz szeroko ramiona

i dzieci przyciskasz do łona

Matko Niepokalana!

Otwierasz Serce na żale chorych,

zmartwionych i biednych

ocierasz strumienie łez rzewnych 

Swą łaską O Matko!

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

***   ***   ***

DZIEŃ PIERWSZY
DZIEŃ DRUGI
DZIEŃ TRZECI
DZIEŃ CZWARTY
DZIEŃ PIĄTY
DZIEŃ SZÓSTY
DZIEŃ SIÓDMY
DZIEŃ ÓSMY
DZIEŃ DZIEWIĄTY

Podziękowania za otrzymane łaski pochodzą z książki: Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej, którego autorem jest ks. proboszcz Marian Juraszek

Podziękowania za otrzymane łaski pochodzą z: Tygodnika Katolickiego Niedziela Królowa z Kasiny

Wprowadzenie – Dzień Pierwszy – pochodzi z Historii Kaplicy Na Brzegu

czytaj więcej...