Aktualności

2023-01-02 16:18

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca stycznia

6 DZIEŃ NOWENNY – 3 styczeń

BÓG OJCIEC: W szóstym dniu nowenny rozważać będziesz ustanowienie Kościoła świętego na Ziemi.

 

Po odkupieniu ludzkości i zesłaniu Ducha Świętego wszystkie łaski, które chciałem wylać na Ziemię, zamknąłem w Kościele świętym, który powstał dla Zbawienia ludzkości. Wszyscy ludzie odkupieni Boską Krwią Jezusa mają prawo wejść do Kościoła i czerpać z niego nieskończone zasoby łask, jakie zostawiłem w nim dla każdej duszy. Warunkiem wejścia do Kościoła i czerpanie z jego bogactw jest jednak wiara we wszystko to, co Kościół określa tzw. Credo – wyznanie wiary. Pierwszą łaską, która umożliwia dostęp do reszty zawartych w Kościele łask, jest Chrzest św. Po nim dopiero dusza ma prawo do czerpania z innych sakramentów. Kościół jest jakby ustanowioną przeze Mnie oazą na pustyni, w której każdy wędrowiec znajdzie odpoczynek i pokrzepienie. W Kościele ukryłem wszystkie Moje skarby i tajemnice, a przede wszystkim jestem w nim obecny Ja sam, Ciałem – to jest Moim Synem i Duchem – to znaczy w Moim Duchu.

Czytaj więcej