Aktualności

2023-01-01 16:18

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca stycznia

5 DZIEŃ NOWENNY – 2 styczeń

BÓG OJCIEC: W piątym dniu rozważaj łaskę, jaką dałem ci, zsyłając Ducha Świętego.

 

Kiedy otrzymałem okup za twoją duszę i za wszystkie dusze ludzkie, Mój nieprzyjaciel wzmógł swoją walkę przeciwko Mojemu stworzeniu. Z nienawiści do tych wielkich łask, które stały się udziałem człowieka, mordował Moich świętych, pragnąc przynajmniej zabić ich ciała, nie mając już władzy nad duchem. Wylałem więc z Nieba wszechpotężną siłę dla tych, którzy wierzą Mojemu Słowu. Zesłałem im Mojego Świętego Ducha jako wewnętrzną moc dusz świętych, która będzie niepokonana i nieustraszona. Lęk zamieniłem w odwagę, a obawę w waleczność.

Czytaj więcej