Aktualności

2022-12-31 16:18

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca stycznia

4 DZIEŃ NOWENNY – 1 styczeń

BÓG OJCIEC: W tym dniu rozważać będziesz tajemnicę Najświętszego Sakramentu. Po tym jak Mój Syn zawieszony został na drzewie krzyża i oddał Mi swoje życie na okup za dusze ludzkie, i umarł na krzyżu w mękach, sam zdjąłem Go z krzyża, jako Owoc, którego ludzka ręka nigdy nie powinna była tknąć. Tajemnica Mojego przebaczenia ogarnęła całą Ziemię. Aby uzdrawiająca śmierć Nieśmiertelnego mogła dosięgnąć wszystkiego, co zostało dotknięte piętnem śmierci, Jezus został pogrzebany. Trzeciego dnia zmartwychwstał a z Nim nadzieja ludzkości na ponowne zamieszkanie ze swoim Stworzycielem w Raju. Tym razem będzie to Raj jeszcze wspanialszy, jeszcze bogatszy, jeszcze doskonalszy, w którym nie będzie już prób. Do którego nie wejdzie żaden wąż, aby czyhać na Moje potomstwo. Jezus poprzez swoją Ofiarę uzdrowi ludzkość i udoskonali ją do tego stopnia, że będzie mogła nosić Moje Imię.

Czytaj więcej