Aktualności

2022-12-30 16:18

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca stycznia

3 DZIEŃ NOWENNY – 31 grudzień

BÓG OJCIEC: Chcę, abyś w trzecim dniu rozważała męczeństwo Mojego Syna Jezusa. Kiedy powołałem do życia świętą Niewiastę, a Ona z pokorą przyjęła Moją Wolę, w Moim Synu sam zstąpiłem na stworzoną dla człowieka Ziemię. Ludzkość bowiem została skażona piętnem grzechu pierworodnego i tylko jedna Maryja nie była dotknięta plagą zepsucia. Cała ludzkość straciła łaskę i pogrążona była w mroku własnego grzechu. Postanowiłem więc, że poświęcę własnego Syna na przebłagalną Ofiarę, która wyjedna przebaczenie ludziom i zapewni im wielkie niezasłużone łaski, które tak pragnę na nich zlać. Nikt jednak ze śmiertelników nie kochał ludzkości tak gorąco, aby mógł cierpieć za nią tak okrutnie i oddać za nią życie tak niewinnie. Ofiara, której żądała Moja sprawiedliwość musiała być tak wspaniałomyślna jak Mój zamysł wywyższenia ludzkości, która zasługiwała raczej na karę i potępienie.

Czytaj więcej