Aktualności

2024-05-18 16:31

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – Dominica Pentecostes – 19 maj

EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15) – czytania

MATKA BOŻA:

Ta tajemnica jest również samym szczęściem. Duch Święty jest czystą Miłością, którą obdarza nas Bóg w swojej Trzeciej Osobie. Radość z posiadania Ducha Świętego jest tak ogromna, bo nie przesłania jej żadna ziemska zależność. Duch Święty jest wolny i udziela swojej wolności swoim czcicielom. Tajemnica zesłania Ducha Świętego po pięćdziesięciu dniach od odejścia Mojego Syna jest tajemnicą wielkiej miłości Bożej, Boga który sam zszedł na Ziemię ponownie, aby umocnić to, co zbyt słabe, aby wskrzesić umarłego ducha Apostołów i uleczyć Moje rany miłością. Świat ponownie został napełniony Bożą obecnością. Młody Kościół nie posiadał jeszcze charyzmatów, poprzez które otwierałby serca ludzkie na przyjęcie dobrej nowiny. Duch Święty musiał odnaleźć serca opróżnione, przygotowane poprzez cierpienie i upokorzone przez skruchę. Zalęknienie, wstyd, ból nie są dla Niego przeszkodą, ale zawsze pycha, zbyteczny zgiełk w duszy. Aby przyciągnąć działanie Ducha Świętego, człowiek powinien znaleźć wyciszenie i prawdziwie pragnąć przyjścia Ducha Świętego ze wszystkim, co On przynosi, i takim jaki On jest. Jeśli człowiek zastrzega sobie przestrzenie niedostępne dla Ducha, nie może być przez Niego porwany, ale jeśli otworzy się w pełni, Duch Święty ukaże mu, co znaczy – narodzić się z Ducha.

 

Narodziny z Ducha Świętego są początkiem działalności apostolskiej. Jest to nowy Duch, który wstępując w ciało człowieka, odradza go duchowo, odnawia, umacnia i uzdalnia do stania się narzędziem Zbawienia. Wszystko, co poprzedza to wydarzenie, jest przygotowaniem do tej chwili, do przyjęcia Ducha Świętego, który zstępując, odradza człowieka zupełnie, tak że nie jest już więcej tym, kim był, a wszystko staje się dla niego proste i oczywiste. Zesłanie Ducha Świętego można nazwać prawdziwym – powtórnym nawróceniem, bo Duch dokonuje tego, czego człowiek dokonać nie może, wyrywa z duszy człowieka wszystkie niepotrzebne przywiązania i słabości, a wypełnia je swoją miłością i mocą. Człowiek otrzymuje łaskę bycia apostołem. Błogosławię was w imię w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

czytaj więcej...