Aktualności

2023-05-25 16:33

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Zależność Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego od Matki Bożej

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Jezus Chrystus nie przyszedł na świat jako dorosły człowiek w sile wieku, chociaż mógł łatwo tak uczynić. Wybrał drogę poprzez Maryję Pannę. W ten sposób, że przyszedł jako wątłe małe dziecko, zależne od opieki i troskliwości matki. Pochłonięty chęcią oddania chwały Bogu, swojemu Ojcu i ocalenia ludzkości, nie widział lepszej i krótszej drogi tylko poprzez poddanie się całkowicie Maryi. 

Powinniśmy za przykładem Jezusa, tak samo żyć w zależności od Najświętszej Dziewicy. Przykład daje nam Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, gdy chodzi o zależność od Matki Najświętszej tych Trzech Boskich Osób: Bóg Ojciec dał nam i nadal daje swojego Syna tylko przez Maryję. Podnosi dzieci do siebie tylko przez Maryję. Rozdaje swoje łaski tylko przez Maryję. Bóg Syn został przygotowany dla ludzkości tylko przez Maryję. Maryja w jedności z Duchem Świętym wciąż przyjmuje Jezusa i poczyna Go dalej codziennie. To dzięki Maryi Syn rozdziela swoje zasługi i cnoty. Bóg Duch Święty tylko przez Maryję ukształtował Jezusa i tylko przez Maryję tworzy członki Jego Ciała Mistycznego (Kościoła) oraz przez Maryję tylko rozdziela swe dary i łaski.

Przy tak budującym przykładzie Trzech Osób Boskich przed nami bylibyśmy bardzo przewrotni, jeżeli ignorowalibyśmy Maryję i nie poświęcali się Jej. Rzeczywiście bylibyśmy ślepi, jeśli nie widzielibyśmy potrzeby Najświętszej Maryi Panny w zbliżaniu się do Boga i czynieniu z nas całkowitej ofiary dla Niego.

Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały św. Ludwik Grignion de Montfort

 
czytaj więcej...