Aktualności

2022-06-11 16:11

Niedziela Trójcy Świętej (Rok C ) – UROCZYSTOSĆ – 12 czerwiec

EWANGELIA (J 16, 12-15) -czytania

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

Św. Jan Apostoł:

Z faktu narodzenia Chrystusa Pana wynika inny fakt, że Bóg nie jest już Bogiem odległym, Stwórcą niedostępnym przez swoją potęgę, ale Bogiem najbliższym, Bogiem, który pragnie się oddać za cenę miłości. Bóg więc nie jest już nigdy odległy, nie lękamy się Go tak, jak nasi ojcowie, ponieważ wiemy, że jest Ojcem. Jezus ukazał nam, jak ma być czczony Ojciec, czym jest czczony i jak należy oddawać Mu chwałę. We wszystkich czynach i każdym słowie Jezus pozostawał zjednoczony z Ojcem, którego miłował. To jest tajemnica Jego synostwa. Nigdy nie był rozłączony z Wolą Ojca i w tym ukryciu jest Jego istota i siła, stanowi jedno z Ojcem.

Duch jest życiem Kościoła i istotą więzi łączącej Ojca z Synem, a w Synu wszyscy jesteśmy jedno. To jest cel naszego życia, zjednoczenie naszej woli z Wolą Bożą, przez co dostępujemy niepojętej łaski zjednoczenia się z całą Przenajświętszą Trójcą. Zaszczyt tej łaski przerasta możliwości objaśnienia jej dokładnie, ale jak więź łączącą rodzinę pozostaje niezmienna mimo wszystkich okoliczności, tak ten, kto trwa zjednoczony z Przenajświętszą Trójcą [łaska uświęcająca], wchodzi do Boskiej Rodziny, Rodziny Boga, w miłości trzech Osób Przenajświętszej Trójcy i kochając, jest kochany przez wszystkie Trzy Osoby Przenajświętszej Trójcy, będąc oświecanym wzajemną miłością Tych Trzech Osób. Człowiek zbawiony dostępuje łaski zamieszkiwania w jedności z Bogiem, ale im więcej zjednoczymy się z Wolą Bożą na Ziemi, tym większej jedności dostąpimy w Niebie. 

Jak krew łączy ojca z synem na Ziemi, tak Duch łączy Ojca z Synem w Niebie. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...