Aktualności

2021-12-11 16:27

Nie żyje Abp Stanisław Nowak

W niedzielę 12 grudnia 2021 roku o godz. 7:45 zmarł Abp Stanisław Nowak. Miał 86 lat, 63 lata kapłaństwa, a 37 lat biskupstwa. 

 

Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak  wielokrotnie nawiedzał Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej jeszcze jako wikary, a później będąc biskupem, metropolitą diecezji częstochowskiej przyjeżdżał do Kasiny Wielkiej, gdzie proboszczem był jego kolega z seminarium Ksiądz Kan. Marian Juraszek.

 

.

Kilkukrotnie swoje rocznice święceń kapłańskich na zaproszenie Księdza Proboszcza Mariana Juraszka świętowali w Kasinie Wielkiej wraz z kolegami  z rocznika.

 

Z okazji 55. rocznicy święceń kapłańskich w dniu 22 czerwca 2013 roku uczestniczył razem z księżmi kolegami rocznikowymi w uroczystej Ofierze Mszy świętej w kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie.

.

Ksiądz Arcybiskup 24 stycznia 2014 roku przewodniczył uroczystościom pogrzebowym Księdza Kanonika Mariana Juraszka.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

ZDJĘCIA Z ARCYBISKUPEM

Abp Nowak urodził się 11 lipca 1935 r. w Jeziorzanach. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. z rąk abp. Eugeniusza Baziaka.

.

Posługę duszpasterską rozpoczął w archidiecezji krakowskiej – jako wikariusz w Choczni k. Wadowic, w Ludźmierzu i Rogoźniku na Podhalu. W latach 1963-79 był ojcem duchownym w Krakowskim Seminarium Duchownym, z przerwą na studia specjalistyczne z teologii w latach 1967-71 w Instytucie Katolickim w Paryżu, uwieńczone doktoratem. Od 1971 r. kierował katedrą teologii życia wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od 1981 r. – Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej. W 1979 r. objął funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Papież Jan Paweł II mianował go biskupem częstochowskim 8 września 1984 r. Uroczystość święceń biskupich odbyła się 25 listopada 1984 r. w częstochowskiej bazylice katedralnej. Jako motto swojej posługi biskupiej obrał słowa: „Iuxta crucem Tecum stare” (Chcę pod krzyżem stać przy Tobie).

.

Do godności arcybiskupa metropolity częstochowskiego został podniesiony 25 marca 1992 r., a paliusz metropolity przyjął 29 czerwca 1992 r. w Rzymie. 24 czerwca 2004 r. Jan Paweł II mianował abp. Nowaka drugim wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Maryi Niepokalanej.

.

W lipcu 2010 r., po ukończeniu 75 lat abp Nowak złożył rezygnację z urzędu. Papież rozpatrzył ją formułą „nunc pro tunc”, prosząc metropolitę o kontynuowanie posługi do końca 2011 r. 29 grudnia 2011 r. Benedykt XVI zwolnił go z funkcji arcybiskupa metropolity częstochowskiego i mianował na ten urząd bp. Wacława Depo.

 

czytaj więcej...