Aktualności

2024-01-24 16:11

Nawrócenie św. Pawła Apostoła – Święto – 25 stycznia

EWANGELIA (Mk 16, 15-18) – czytania

NAWRÓCENIE

o. Jarosław Krawiec

Tylko raz w roku, właśnie dziś, Kościół świętuje czyjeś nawrócenie. Chodzi o Szawła z Tarsu, gorliwego prześladowcę chrześcijan, który jadąc do Damaszku, u bram miasta spotkał Jezusa. W tym spotkaniu było tyle gwałtowności, że przyszły Apostoł Narodów, olśniony niezwykłym blaskiem, spadł z konia i stracił wzrok. Słyszał też głos Jezusa.

 

Odtąd stał się nowym człowiekiem. Umarł Szaweł, a narodził się Paweł. To doświadczenie mocy Bożej było ważnym krokiem na jego drodze do całkowitego oddania się Chrystusowi. Po nim nastąpiło kilkanaście lat oczyszczenia. Dopiero po tym okresie św. Paweł wyruszył w swoją pierwszą podróż misyjną.

 

Jezu, mój Królu, dziś za wstawiennictwem św. Pawła, proszę o łaskę wiary dla tych, którzy nigdy w swoim życiu nie spotkali Chrystusa, chociaż nawet są chrześcijanami. Szczególnie modlę się za takie osoby w mojej rodzinie i wspólnocie.

 
czytaj więcej...