Aktualności

2024-06-23 16:30

Narodzenie św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca

EWANGELIA (Łk 1, 57-66.80) – czytania

BÓG KOSZTUJE

Święty, którego Kościół stawia nam dzisiaj za wzór do naśladowania, jest równocześnie przestrogą dla tych chrześcijan, którzy się lękają i są tchórzami, oraz tych, którzy sprzedają się i zdradzają Boga i wiarę.

 

Jan nie był trzciną kołyszącą się na wszystkie możliwe strony, nie był tchórzem, który drży przed każdym, aby tylko zachować swoje ja i mieć święty spokój. Jan nie uląkł się śmierci, gdyż prawda i sprawiedliwość Boża były dla niego ważniejsze od życia.

 

Żaden lęk przed władzą, żadne ludzkie względy nie przeszkodziły mu w powiedzeniu prawdy, której oczekiwał Ten, który sam jest Prawdą. Stracił życie, ale pozostał największym „między narodzonymi z niewiast”.

 

Jezu, mój Królu, Ty wiesz ile kosztuje mnie bycie świadkiem Twoim przed ludźmi. Dziękuję Ci za to.

czytaj więcej...