Aktualności

2024-02-10 16:25

Najświętszej Panny Maryi z Lourdes, OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ – 11 luty – Światowy Dzień Chorego

Lourdes to obecnie wielkie Sanktuarium Maryjne. Co takiego wydarzyło się w tej małej wiosce we Francji u stóp Pirenejów?

Dlaczego od ponad 150 lat świat pielgrzymuje Tutaj, by odnowić wiarę, zyskać nadzieję i odwagę w cierpieniu?

 

Odpowiedź jest jasna. Tutaj, w grocie Massabielle w 1858 roku miało miejsce osiemnaście objawień Matki Bożej. Maryja ukazała się 13-letniej prostej chłopskiej dziewczynce Bernadetcie Soubirous.
Część mieszkańców miasteczka Lourdes przychodziła do groty i z wiarą uczestniczyła w cudownych wydarzeniach. Byli i tacy, którzy wyśmiewali Bernadettę, a pobożność prostych ludzi nazywali zabobonami. W połowie XIX w. we Francji nie brakowało przeciwników Kościoła. Francja potrzebowała nawrócenia. W takich okolicznościach prosta dziewczynka przekazała orędzie Najświętszej Dziewicy.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie

n200706_016


Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża  św. Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym Dniem Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzień napisał: „Światowy Dzień Chorego ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”. W tym dniu szczególnie pamiętajmy o tych chorych, którzy żyją blisko nas, a którym możemy w jakikolwiek sposób pomóc.

 

Objawienia Matki Bożej w Lourdes miały miejsce w 1858 r. Cztery lata wcześniej, w 1854 r., papież Pius IX w specjalnym dokumencie ogłosił długo oczekiwany dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej. Dzięki Lourdes kult maryjny przybrał niespotykaną do tej pory siłę.

 

W 1854 roku Ojciec Święty Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W bulli „Ineffabilis Deus” znalazły się następujące słowa:
„Określamy, że jest przez Boga objawiona i dlatego musi być w sposób stały i mocny przyjęta ta nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia została ustrzeżona od wszelkiej zmazy grzechu za szczególniejszą Boga Wszechmogącego łaską i przywilejem ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego”.

Lourdes jest dla Francuzów tym, czym dla Polaków Częstochowa, dla Portugalczyków Fatima – czyli źródłem wiary, nadziei i miłości. Miejscem, które szczególnie ukochała Maryja.

Lourdes ks kanonik Marian Juraszek

Warto zaznaczyć, że ksiądz kanonik Marian Juraszek odprawiał od 2006 do 2011 roku  w grocie w Lourdes co roku Mszę Świętą w intencji parafian z Kasiny Wielkiej.

Modlitwa

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości † i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, * dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie

czytaj więcej...