Aktualności

2015-10-06 23:30

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – 7 październik

EWANGELIA  (Łk 1,26-38)

Bóg rzeczy niemożliwych

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”

Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego. To, co wydarzyło się w dniu zwiastowania, zmieniło bieg historii. Świat otrzymał szansę na odkupienie. A stało się to przy ogromnym udziale Maryi. Kluczem do zrozumienia tej sceny są słowa: „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Odkupienie ludzkości przez Jezusa stanowi wypełnienie historii zbawienia. Zaczęła się ona w chwili nieposłuszeństwa Adama i Ewy, była kontynuowana poprzez kolejne wydarzenia ze Starego Testamentu, a wypełniła się wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa. My sami jesteśmy jej częścią. Bóg dotknie swoją łaską każdego z nas, jeśli tylko będziemy tego chcieli. Oddajmy Mu nasze życie, bo dla Niego nie ma nic niemożliwego.

.

Panie, tak jak Maryja pragnę powiedzieć Ci „tak”, chcę realizować Twoją wolę i być częścią historii zbawienia. Dodaj mi wiary.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...