Aktualności

2023-06-15 16:11

Najświętszego Serca Pana Jezusa (Rok A) – 16 czerwiec

EWANGELIA (Mt 11, 25-30) – czytania

 

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

PAN JEZUS:

Posłuchaj Mnie, dziś chcę ci powiedzieć o Moim Sercu. To Serce jest otwarte na każdą duszę. Kocham i pragnę, aby Moja miłość była dostrzeżona. Otworzyłem to Serce dla dusz i wszystkie mają w nim schronienie. Pragnę być czczony poprzez cześć oddawaną Mojemu Sercu. To nabożeństwo jest bardzo miłe Mojemu Ojcu. Poprzez Moje Serce płynie łaska na świat i w Moim Sercu wszystkie dusze znajdują swoje miejsce i swoje przeznaczenie. Serce Jezusa – to Serce Boga i Serce Człowieka. W Moim Sercu znajdziesz pocieszenie, jakie daje współczujące serce człowieka, i znajdziesz moc, jaką daje Serce Boga. Pragnę, aby Moje Serce było czczone w tym miesiącu [CZERWIEC], bo miesiąc ten jest czasem rozkwitu i wzrostu. I tak każde serce ludzkie, które zjednoczy się z Moim Sercem, będzie rozkwitać i wzrastać.

 

Serce, które wam dałem jest najpiękniejszą świątynią Boga. Nigdzie więcej Bóg nie odbiera większej chwały. Jednocząc się z Moim Sercem, człowiek jednoczy się z chwałą, jaką oddaję Mojemu Ojcu. Szukajcie swoich zasług we Mnie, jako Człowieku, który idzie do Ojca w waszym imieniu i przedstawia wasze dusze Ojcu. Swoje niedoskonałe serca ukryjcie w Moim doskonałym Sercu. Swoją niedoskonałą miłość złączcie z Moją doskonałą miłością. Serce Boga i Serce człowieka to jedno we Mnie. Chcę, aby wasze serca również były sercami człowieka i sercami Boga. Możecie to osiągnąć poprzez ustawiczne łączenie swojego serca z Moim Sercem. Rozważajcie w tym miesiącu zasługi i tajemnice Mojego Serca i starajcie się naśladować we wszystkim Moje Serce. Będę was tego uczył w tych dniach. Będzie to rodzaj wejścia w głąb Mojego Serca i ujrzenia w nim własnego, na ile jest zjednoczone z Moim. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...