Aktualności

2024-01-01 16:11

Najświętsze Imię Jezus – UROCZYSTOŚĆ – 2 stycznia

EWANGELIA (J 1, 29-34) – czytania

ZAPROSZENI ABY ŚWIADCZYĆ

ks. Mariusz Krawiec

Naszym zadaniem tutaj na Ziemi jest jak najpełniej naśladować Jezusa. Mamy o nim świadczyć przez czyny, czyli mówiąc najprościej – przez uczciwe życie, zgodne z przykazaniami. Jesteśmy także zaproszeni do mówienia o Jezusie. To niejednokrotnie wydaje się bardzo trudne. Zwłaszcza w takich miejscach, które uchodzą za świeckie: praca, szkoła, miejsce wypoczynku, ale i także w rodzinie.

 

Nawet nie wiemy, od czego możemy rozpocząć rozmowę o Nim. Obawiamy się niezrozumienia, a nawet wyśmiania. Nie stawiajmy lęku na pierwszym miejscu. Otwórzmy się na Ducha Świętego, a On nauczy nas, jak świadczyć o Jezusie.

.

Jezu, mój Królu, uczyń mnie, Twoim świadkiem. Otwórz moje serce na działanie Ducha Świętego i oddal ode mnie wszelkie obawy związane z publicznym wyznawaniem Ciebie.

czytaj więcej...