Aktualności

2024-01-01 16:26

Najświętsze Imię Jezus – 2 stycznia

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Zdjęcie: IHS Ołtarz w Kaplicy Na Brzegu

Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, szczególnie w XIV i XV wieku.

Dla chrześcijan Imię Jezus oznacza osobę Syna Bożego, w którym jest pojednanie człowieka z Bogiem i wieczne zbawienie. Kościół zawsze otaczał to Imię głęboką czcią i wzywał je w modlitwach. Imię Jezus, po grecku „Iesous” (z hebrajskiego „Yeszua”, „Yehoszua”), oznacza „Jahwe zbawia” lub „Jahwe jest zbawieniem”. Imię to często zapisywane jest na ikonach czy wizerunkach jako monogram w języku greckim IHS – Jesus.

 

Początki kultu Najświętszego Imienia Jezus sięgają XIII wieku, kiedy to po II Soborze Liońskim  papież Grzegorz X powierzył dominikanom troskę o jego rozwój. Działalność dominikanów została wzmocniona nowymi formami pobożności, które propagowali franciszkanie, a szczególnie z Zakonu Braci Mniejszych: św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444) i św. Jan Kapistran (1386-1456).

 

Jak pisze św. Bonawentura, biograf św. Franciszka z Asyżu: Asyski Święty „pragnął, aby szczególnie uczczono Imię Pana, nie tylko w myślach, ale również gdy je wymawiano lub znaleziono w piśmie. Radził kiedyś swoim braciom, aby gdziekolwiek znajdą zapisane kartki, podnosili je i składali w schludnym miejscu, żeby czasem Imię Pańskie, gdyby się na nich znalazło, nie zostało zdeptane”.

 

„Gdy wymawiał lub słyszał Imię Jezus, radość wypełniała jego serce. Zmieniał się natwarzy, jakby jego ust dotknął jakiś wyborny przysmak albo doleciała do jego uszu cudowna melodia” – tak o św. Franciszku pisał dalej św. Bonawentura.

 

W XV wieku jako wspaniały mówca i porywający kaznodzieja zasłynął św. Bernardyn ze Sieny. Przemierzał on całe Włochy, głosząc kazania na placach i rynkach miast. Nauczanie zawsze rozpoczynał od wypowiedzenia Imienia Jezus. Miał zwyczaj przerywania swoich kazań, po czym unosił w górę tabliczkę z napisem „IHS”. Wtedy słuchający go wierni padali na ziemię i oddawali hołd Bogu. Monogram ten, oznaczający Imię Jezus, odczytywano również jako skrót łacińskiego wyrażenia IHS (Iesus Hominum Salvator) – Jezus Zbawicielem ludzi.
Kult Najświętszego Imienia Jezus wzrastał również za sprawą rozwoju bractw oraz wprowadzania do liturgii oficjalnych tekstów. Papież Klemens VII w 1530 roku pozwolił franciszkanom na obchodzenie liturgicznego święta Najświętszego Imienia Jezus.

Na cały Kościół rozszerzył je papież Innocenty XIII. W 1862 roku została zatwierdzona Litania do Imienia Jezus.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Modlitwa

Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Najświętszemu imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela, † spraw łaskawie, abyśmy w tym życiu kosztowali słodyczy Jego przyjaźni * i zostali napełnieni wieczną radością w ojczyźnie niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

czytaj więcej...