Aktualności

2023-08-25 16:35

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI CZĘSTOCHOWSKIEJ – 26 SIERPNIA – ODPUST W KAPLICY NA BRZEGU

254. LATA KAPLICY NA BRZEGU 

„Matuchno Częstochowska”

.

Matuchno Częstochowska jak mamy dziękować Bogu,

Że Twój Obraz znalazł się w Kaplicy Na Brzegu,

.

Parafianie Kasiny oraz rodzina Fornali,

Za dowód wdzięczności większą Kaplicę Ci wybudowali,

.

W uroczystości Maryjne ludzie z całej wioski,

Przychodzą do Ciebie, aby złożyć podziękowania oraz wszelkie troski,

.

Ty nam błogosławisz z Brzegowego Wzgórza,

Udzielasz łaski Bożych, świecisz w Kaplicy jako „Złota Róża”,

.

Wszyscy Kasinianie tak Cię ukochali,

Że pod wezwaniem Twoim nowy kościół wybudowali,

.   

   Błogosław nam Matko w zimie czy to w lecie,

     Błogosław i prowadź w Trzecie Tysiąclecie,

.

Matuchno najmilsza niech Twe Imię słynie

Nie tylko w Kaplicy Na Brzegu i Parafii w Kasinie.

 

 

 

Uroczystość NMP Częstochowskiej została ustanowiona dla diecezji polskich w XX w. Inspirację dał bł. Honorat Koźmiński. Po powstaniu styczniowym starał się on zjednoczyć naród wokół Maryi – Królowej Polski. W 1904 r. papież św. Pius X ustanowił w tym dniu święto, które na wszystkie diecezje naszego kraju zostało rozciągnięte w roku 1931 przez papieża Piusa XI.

Cudowny obraz Maryi został sprowadzony do Częstochowy w roku 1384. Wedle legendarnych podań miał go namalować św. Łukasz Ewangelista na stole, na którym spożywała Święta Rodzina.

Jasna Góra szybko stała się jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego w naszym kraju. Nawiedzali ją królowie, m.in. Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz czy Jan III Sobieski.

Najsłynniejsze wydarzenie związane z klasztorem jasnogórskim miało miejsce w 1655 r., gdy w czasie Potopu szwedzkiego klasztor pod dowództwem o. Augustyna Kordeckiego przez półtora miesiąca odpierał napór Szwedów i ostatecznie pozostał twierdzą niezdobytą. To wydarzenie było przełomem w czasie tej wojny – było wielkim zwycięstwem religijno-symbolicznym.

26 sierpnia 1956 roku  w obecności przeszło miliona wiernych zostały złożone Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Zredagował je prymas Stefan Wyszyński, który jednak nie mógł osobiście przewodniczyć uroczystości, był bowiem więziony przez ówczesne władze.  W Częstochowie 3 maja 1966 r. miały miejsce centralne obchody milenijne z okazji tysiąclecia chrztu Polski.

Sześciokrotnie Jasną Górę odwiedził jako papież św. Jan Paweł II.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, † a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

czytaj więcej...