Aktualności

2024-07-06 16:33

Najdroższej KRWI Pana Jezusa – UROCZYSTOŚĆ – 7 lipiec

Uroczystość ruchoma – pierwsza niedziela lipca

Litania i Nowenna do Najświętszej KRWI Chrystusa

Obietnice dla czcicieli Najświętszej KRWI Chrystusa

Jak Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, tak Uroczystość Najdroższej KRWI Pana Jezusa jest jakby przedłużeniem Wielkiego Piątku. Ustanowił ją dekretem Redempti sumus w roku 1849 papież Pius IX i wyznaczył to święto na pierwszą niedzielę lipca. Cały miesiąc jest poświęcony tej tajemnicy. Papież Pius XI podniósł je do rangi świąt pierwszej klasy (1933) na pamiątkę dziewiętnastu wieków, jakie upłynęły od przelania za nas Najświętszej Krwi.

 

W 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski „Inde a Primis” o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w którym zachęcał wiernych, aby w lipcu tematem swoich rozmyślań uczynili Krew Chrystusa.

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Codzienna modlitwa do KRWI Chrystusa

Modlitwa

Ojcze, przez Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Baranka ofiarowanego na krzyżu, odkupiłeś nas, uświęciłeś i uczyniłeś z nas lud kapłański: † spraw, niech wszyscy ludzie przyjmą dar Twojej miłości, * sprawują go w radości Ducha i gaszą pragnienie w kielichu eucharystycznym, który jest znakiem Twojego Przymierza i błogosławieństwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE

czytaj więcej...