Aktualności

2023-07-06 16:11

Najdroższej KRWI Pana Jezusa – Uroczystość – 7 lipiec

Uroczystość ruchoma – pierwsza niedziela lipca

EWANGELIA  (J 6, 53–57) – czytania

PAN JEZUS

W Niebie Krew istnieje jako niebieska i wieczna relikwia, jako łaska, jako nieskończona zasługa, jako okup za dusze, jako miłość, jako dowód miłości do dusz i jako ich ratunek. W Niebie każda kropla Mojej Krwi jest nieustannie adorowana przez dusze, które dzięki tej Krwi zostały zbawione. Moi aniołowie uwielbiają ją śpiewem. Ta Krew, którą przelałem wprost na brudną od grzechu ziemię, przelewam wciąż na brudne od grzechu dusze. Krew Moja jest wieczna, nigdy nie przestaje was zbawiać, nigdy nie wysycha w łasce i nigdy nie przestaje wylewać się za was.

 

Adorujcie Moją Krew na Ziemi, bo na Ziemi jest potężną zasługą, na Ziemi jej wielka świętość została nikczemnie splugawiona. Wynagradzajcie Mi to nabożeństwem do Mojej Krwi Przenajświętszej, bo w tej Krwi jest wasze Zbawienie, ratunek dla świata i całej ludzkości. Nie ma większego skarbu na ziemi jako Moja Krew. Przyzywajcie tej Krwi, na tę Krew powołujcie się przed waszym Ojcem, na tę Krew wspominajcie w waszym utrapieniu, tej Krwi pragnijcie dla swoich dusz. Jedna kropla tej Najświętszej Krwi dla duszy jest warta więcej niż wszystkie wyrzeczenia, umartwienia, posty i modlitwy.

 

Moja Krew jest Zbawieniem. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, a osiągniecie szczęście wieczne. Nie może być potępiona dusza, na której widnieje ta Krew. Ta dusza przynależy do Mnie, ponieważ posiada cząstkę Mnie, posiada już nieskończoność. W takiej duszy mam upodobanie. Moja Krew ma moc zwyciężyć każdą moc, uciekajcie się w modlitwach do tej Krwi, wspominajcie na nią codziennie, niech was skropi Moja Krew, abyście byli zbawieni. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

czytaj więcej...