Aktualności

2020-08-20 18:13

Nadeszły Moje czasy – Maryja

Nieście wszystkim Moje matczyne orędzie. Nadeszły Moje czasy. Nadeszły czasy, przepowiedziane wam przeze Mnie w Fatimie.

Przepowiedziałam wam wielką karę, która uderzy tę biedną ludzkość. Stała się ona bowiem pogańska, zbudowała nową cywilizację bez Boga. Grozi jej przemoc, nienawiść, wojny. Grozi jej niebezpieczeństwo zniszczenia siebie własnymi rękami.

 

Moje nadzwyczajne interwencje – jakich dokonuję, aby doprowadzić ludzkość na drogę nawrócenia i powrotu do Pana – nie zostały przyjęte ani nie dano im wiary.

 

Jesteście więc dziś w przededniu wielkiej próby, jaką wam przepowiedziałam: będzie to najwyższe ujawnienie się Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia. Ogień spadnie z Nieba i ludzkość zostanie oczyszczona i całkowicie odnowiona, aby dzięki temu być gotową na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale. Przepowiedziałam wam także poważny kryzys, który dotknie Kościół z powodu wielkiego odstępstwa, jakie do niego weszło poprzez coraz większe rozszerzanie błędów, przez wewnętrzne rozbicie.

 

Moje Umiłowane Dziecko – Kościół musi przeżyć godziny swej agonii i bolesnej męki. Opuści go wiele jego dzieci. Gwałtowny wiatr prześladowania spadnie na niego i wiele krwi przeleje się wśród Moich umiłowanych dzieci.

 

Nadeszły Moje czasy. Dlatego też zapraszam was do podążania za Mną drogą modlitwy i pokuty, czystości i świętości.

 

Popatrzcie, wasze narody stały się ofiarami materializmu i nadmiernego poszukiwania przyjemności. Prawo Boże jest coraz bardziej gwałcone, a nieczystość – szerzona przez wszystkie środki społecznego przekazu. Ucieka się do wszelkich środków przeszkadzających życiu. Aborcje wzrastają wszędzie i są zalegalizowane przez prawa niesprawiedliwe i niemoralne.

 

Nadeszły Moje czasy. Wezwijcie wszystkich, aby weszli do arki Mego Niepokalanego Serca, abym ich ochroniła i ocaliła. Proszę was o mnożenie waszych Wieczerników modlitewnych: pośród Kapłanów, dzieci, młodzieży, a szczególnie w rodzinach.

 

Otwórzcie więc wasze serca na nadzieję, żyjcie w największej ufności i w całkowitym oddaniu się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was razem z osobami, które są wam drogie, i z tymi, które są wam powierzone.

.

 

Effingham (Illinois), 13.10.1994

 

źródło:

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

POWRÓT DO CZYTELNI

***

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...