Aktualności

2014-01-21 16:22

Musimy unikać grzechów

  Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia,

ponieważ grzech jest bezprawiem.

.

On się objawił po to,
aby zgładzić grzechy,
w Nim zaś nie ma grzechu.

.

Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy.

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
kto postępuje sprawiedliwie,
jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy.

.

Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to,
aby zniszczyć dzieła diabła.

.

Każdy, kto narodził się z Boga,
nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże;
taki nie może grzeszyć,

bo się narodził z Boga.

1 J 3, 4-9

czytaj więcej...