Aktualności

2020-03-12 18:09

Modlitwa za naszego Papieża

Modlitwa za dostojnika Kościoła

Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

I odnowisz oblicze Ziemi.

Módlmy się za naszego Papieża N.

Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na Ziemi i broni przed nieprzyjaciółmi.

Módlmy się. Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na Sługę swego N., którego ustanowiłeś pasterzem Twojego Kościoła N., daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra tych, którymi rządzi, aby razem z powierzoną sobie owczarnią osiągnął życie wieczne. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Twojego Syna: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa za Kościół Święty

Boże, w Opatrzności swojej postanowiłeś rozszerzyć Królestwo Chrystusa na całym świecie i wszystkim ludziom dać uczestnictwo w zbawczym odkupieniu.

Spraw prosimy, aby Twój Kościół powszechny, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał tajemnicę miłości Twojej do ludzi.

Niech Kościół Twój stale się odnawia, uświęca i umacnia.

Niech rozwija się w nim i trwa do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność.

Jak nieustannie karmisz go Słowem i Ciałem Twojego Syna, tak nie przestań kierować nim troskliwie, aby ożywiony duchem ewangelicznym i apostolskim – pociągał wszystkich do Ciebie i prowadził do jedności w Twojej służbie.

Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

czytaj więcej...