Aktualności

2020-04-28 10:48

Modlitwa przed, lub po Komunii świętej o łaski dla siebie i innych

Ojcze najłaskawszy, który posłałeś własnego, jedynego Syna na krzyż dla naszego zbawienia, zechciej udzielić mi teraz tego ogromu wszystkich łask, które Jezus wybłagał dla człowieka przez swoją chwalebną Mękę. Nie dlatego, że na nie zasługuję, o nie, ale dlatego, aby nie zmarnowały się te najdroższe w świecie łaski, które Jezus kupił dla mnie, dobrowolnie przyjmując tortury ciała i duszy, cierpiąc upokorzenia, bicie, biczowanie, koronowanie cierniem, obnażenie z szat, przybijanie do krzyża gwoździami i wreszcie straszną śmierć na krzyżu.

 

Niech te najdroższe kupione łaski nie będą dla mnie, biednego grzesznika, stracone, abym nie był jedną z tych dusz, przez którą Jezus konał w Ogrójcu i zalewał się krwawymi łzami, że Jego Męka będzie dla tej duszy daremna. Amen.

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Modlitwa przed Mszą św. o zachowanie Ofiary Mszy św. w naszej Ojczyźnie Polsce

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Modlitwa przed, lub po Komunii świętej o łaski dla siebie i innych

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

czytaj więcej...