Aktualności

2016-07-25 21:05

Młodzież przybywająca na ŚDM do Krakowa w Dekanacie Mszana Dolna

Od dzisiaj przybywa młodzież na ŚDM do Krakowa do Dekanatu Mszana Dolna. Dzisiaj powitali Ich między innymi w parafiach Kasina Wielka, Lubomierz, Niedźwiedź.

Kasinka Mała powitała  pielgrzymów tanecznie zobacz  😉

Modlitwa za ŚDM 2016 Kraków

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

 

czytaj więcej...