Aktualności

2021-02-10 17:09

Miłujcie się wzajemnie – Maryja

«Przyjdźcie w procesji» – powiedziałam do Bernadety, pokornej dziewczynki, ukazując się jej w ubogiej massabielskiej grocie.

Dlaczego o to poprosiłam?

Ponieważ chcę, aby wszystkie Moje dzieci szły razem, zjednoczone w modlitwie i miłości.

 

Dziś Mój przeciwnik usiłuje wszelkimi sposobami was podzielić, odizolować wzajemnie od siebie, postawić jednych przeciw drugim. Ten, który od początku jest ojcem kłamstwa i siewcą nienawiści, usiłuje coraz bardziej rozerwać waszą braterską jedność.

Jakże często – nawet pod ujmującymi pozorami dobra – jedni powstają przeciw drugim, jedne grupy zwalczają inne, w ciągłym poszukiwaniu sukcesu osobistego, co czyni bezowocnymi wiele dobrych wysiłków.

 

Jestem Mamą wszystkich, dlatego pragnę, żebyście szli do Mnie razem. Chcę was wszystkich uczyć modlitwy, pokuty i wzajemnej miłości.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek trzeba żyć nowym przykazaniem, danym przez Jezusa w Wielki Czwartek w czasie Jego Ostatniej Wieczerzy: «Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem». Pragnę was nauczyć wzajemnej miłości. Jest absolutną koniecznością dawanie świadectwa miłości właściwej dla Kościoła jako wspólnoty. Okazywanie sobie tej doskonałej miłości powinno was łączyć w tym celu, byście mogli odpowiedzieć na taktykę podziału i izolacji stosowaną przez Mojego przeciwnika.

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, idąc trudną drogą waszego czasu, modląc się wspólnie, razem uwielbiając Boga i miłując się wzajemnie.

Przyjdźcie więc do Mnie – nie osobno ani nie podzieleni – lecz w procesji, umacniając słabego i prowadząc tego, kto się zatrzymuje.

 

Przyjdźcie do Mnie, gdyż pragnę doprowadzić was wszystkich razem, zjednoczonych, do Mego Syna obecnego w Eucharystii. Jezus jest obecny w tym sakramencie, aby wam pomagać budować waszą jedność i dać wam przykład, jak powinniście się kochać – w doskonałym darze z siebie, udzielanym wszystkim waszym braciom.

 

Przyjdźcie zatem do Mnie wszyscy razem, abym was mogła doprowadzić do Jezusa w sakramencie Eucharystii. On czeka na was w Swej milczącej ofierze – prawdziwie obecny wśród was, we wszystkich Tabernakulach ziemi.

 

Wówczas będziecie mogli spełnić wszystko, o co was proszę dla zrealizowania Mojego macierzyńskiego planu wybawienia.

 

11.02.1983, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

 

źródło:

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

POWRÓT DO CZYTELNI

***

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...