Aktualności

2015-11-15 15:55

Messyjasz przyszedł na świat prawdziwy

Messyjasz przyszedł na świat prawdziwy, I Prorok zacny z wielkiemi dziwy, Który przez swoje znaki, Dał wodzie winne smaki, W Kanie Galilejskiej.

Wesele zacne bardzo sprawiono, Pana Jezusa na nie proszono, I zwolenników jego, By strzegli Pana swego, W Kanie Galilejskiej.

Z wielkim dostatkiem potrawy noszą, Pana Jezusa aby jadł proszą: Wszystkiego dosyć mają, Tylko wina czekają, W Kanie Galilejskiej.

Matka zaś jego gdy to ujrzała, Oblubieńcowi dogodzić chciała: Prosiła swego Syna, By uczynił z wody wina, W Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus chcąc tem uszlachcić gody, Kazał nanosić dostatkiem wody: Hej gody, gody, gody! Wnet będzie wino z wody, W Kanie Galilejskiej.

Wnet prawdziwego Boga poznali, Gdy zamiast wody wino czerpali: Hej wino, wino, wino! Lepsze niż pierwej było W Kanie Galilejskiej.

Przez narodzenie twojego Syna, Każ nam nalewać Panienko wina! Hej wina, wina, wina! U tak dobrego Pana, W Królestwie Niebieskiem.

Strona główna: Kolędy i pastorałki

czytaj więcej...