Aktualności

2020-05-23 18:06

Maryja skarbniczką i szafarką łask Bożych

<— Powrót do czytelni

Wszystkie łaski – wysłuchane prośby, wyleczone choroby, załatwione trudne sprawy, zdane egzaminy, itd. –  jakie otrzymujemy od Jezusa są nam udzielane przez cudowne, wspaniałe i święte ręce Matki Bożej. To Jej Bóg zlecił zadanie, aby ci którzy zwracają się do Pana w swoich sprawach mieli otrzymywać te łaski przez Święte ręce Maryi.

Jak mówi Duch Święty, to Matka Chrystusa jest skarbniczką i powszechną szafarką zasług i cnót Jej Syna Jezusa. Ona daje i rozdziela je, komu Jej się podoba, kiedy Jej się podoba, jak Jej się podoba i ile Jej się podoba. Św. Bernard za Duchem Świętym mówi nam, że Bóg widząc iż jesteśmy niegodni, aby otrzymać swoje łaski bezpośrednio od Niego, daje je nam, udzieliwszy ich Maryi, abyśmy mogli otrzymać od Niej wszystko, co postanowi nam dać. Podobnie mówi nam św. Bernardyn, wszystkie łaski, cnoty i dary samego Ducha Świętego są rozdzielane przez ręce Maryi, komu Ona sama chce, kiedy chce i ile chce.

Gdy po otrzymaniu tych darów i łask od naszej ukochanej Matki nie zapominamy o Niej, tylko przychodzimy i dziękujemy Jej, wtedy Jezus otrzymuje chwałę jaką jesteśmy Mu winni.  W ten sposób łaska, którą otrzymaliśmy wraca do swego sprawcy tym samym strumieniem, przez który do nas przyszła, czyli przez Maryję.

Nikt z ludzi nie otrzyma żadnego daru niebieskiego, który by nie przeszedł przez Jej dziewicze dłonie, albowiem wolą Boga jest, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. św. Ludwik Grignion de Montfort

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

 

czytaj więcej...