Aktualności

2023-09-02 16:30

Maryi Dziewicy Matki Boskiego Pasterza – 3 wrzesień

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

Matka Boskiego Pasterza włączona w zbawcze dzieło swego Syna Jezusa – jest dla nas wzorem miłości macierzyńskiej, wierności Bogu i człowiekowi, radosnej, codziennej służby. Na wzór Maryi chcemy być do dyspozycji Jezusa, Dobrego Pasterza, który niestrudzenie poszukuje każdego, zagubionego człowieka.

 

Kult Maryi Dziewicy Matki Boskiego Pasterza zrodził się w Hiszpanii. Od 1703 roku dzięki działalności kapucynów rozprzestrzenił się w całej Europie i świecie. Formularz Mszy św. i Liturgia Godzin zostały zatwierdzone w 1801 roku przez papieża Piusa VII, a następnie wzbogacone przez papieża Leona XIII.

 

Kult Maryi Matki Dobrego Pasterza zrodził się w Hiszpanii. Od 1703 roku dzięki działalności kapucynów rozprzestrzenił się w całej Europie i świecie. Formularz Mszy św. i Liturgia Godzin zostały zatwierdzone w 1801 roku przez papieża Piusa VII, a następnie wzbogacone przez papieża Leona XIII.

 

Od samego początku istnienia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Dobrego Pasterza (29 września 1938 roku) bł. Jakub Alberione zaproponował siostrom to wspomnienie i tytuł Matki Dobrego Pasterza jako najbardziej dostosowaną do ich charyzmatu formę pobożności maryjnej. Założyciel wzbogacił kult Matki Dobrego Pasterza o elementy duchowości Rodziny Świętego Pawła i jako datę obchodu liturgicznego wybrał dzień 3 września. Od 1955 roku siostry pasterzanki składają profesję zakonną w tym właśnie dniu.

 

„Pośród wielu liturgicznych świąt maryjnych ta dla was, sióstr Jezusa Dobrego Pasterza, ma szczególne znaczenie. Aby lepiej zrozumieć ten szlachetny tytuł Maryi, musimy poznać i zrozumieć, co znaczy Dobry Pasterz. Dobry Pasterz to ten, który troszczy się o swoje owce, który je karmi, który jest gotów oddać za nie życie. Wszyscy ludzie tworzą wielką owczarnię Jezusa. Nie wszyscy jednak są owcami pokornymi i dobrymi… Jezus, Dobry Pasterz, przelał na krzyżu całą swoją krew, aby zbawić grzeszników, ale jednocześnie nie zapomniał o tych dobrych i zachęca ich do naśladowania Go na drodze doskonałości” (Alla sorgente, s. 7).

 

Mariologię bł. Jakuba Alberionego odnoszącą się do Matki Dobrego Pasterza można odnaleźć we wszystkich ułożonych przez niego modlitwach, a szczególnie w Koronce. Równie mocno zaznaczył ją w ikonografii, przy powstawaniu której udzielał szczegółowych wskazówek.

 

„Swoistym kazaniem jest obraz, który posiadacie, a na którym jest przedstawiona Boska Pasterka, mając obok siebie młodziutkiego Jezusa, który pasie owce tak, jak Ona je pasie. Następnie po prawej i lewej stronie stoją dwaj apostołowie: Piotr, który Maryi powierza Kościół, i Paweł, który tenże Kościół popycha w stronę Maryi. Maryja stoi pośrodku jako Boska Pasterka. Tytuł ten przynależy Maryi, ponieważ to Ona jest Matką Dobrego Pasterza, a także ponieważ wiele wycierpiała dla dusz i w niebie dalej troszczy się o dusze grzeszników i nieszczęśliwców, którzy są poza Kościołem. Obejmuje swą troską także tych, którzy pragną kroczyć drogą świętości i sprawiedliwości. Maryja ochrania Pasterza Kościoła powszechnego, czyli Papieża” (AAP, 1959, nn. 57-58).

 

Dlatego „pasterzanki, przybywając do parafii, od razu mają się zatroszczyć o rozwój kultu do Maryi Najświętszej Obrończyni i Matki Dobrego Pasterza. To jest najsłodsze dzieło pasterzanek; to jest tajemnica powodzenia ich apostolstwa; to jest gwarancja pocieszeń płynących od Dobrego Pasterza” (Alla sorgente, s. 55).

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...