Aktualności

2019-06-19 18:48

Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupcicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Boże utajony  i Zbawicielu,

.

Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i mieszkało między nami, 

Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i Człowiek,

Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza, 

Chlebie Żywy z nieba zstępujący, 

Chlebie Wszechmocnością Słowa w Ciało przemieniony, 

Pokarmie wybranych, 

Uczto Anielska, 

Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, 

Dowodzie Boskiej ku nam miłości, 

Tajemnico wiary, 

Cudzie niepojęty,

Przymierze miłości i pokoju, 

Źródło łask wszelakich, 

Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, 

Umocnienie na drogę wieczności,

Ucieczko grzeszników, 

Wspomożenie słabych i upadających, 

Lekarzu Chorych, 

Pociecho smutnych, 

Boski Więźniu na ołtarzach naszych, 

.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie

Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie

.

Od niegodne pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej, zachowaj nas, Panie

Od grzesznych poruszeń ciała, 

Od pychy wszelkiego rodzaju, 

Od niebezpieczeństw duszy i okazji do nich wiodących, 

Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi, 

Od każdego grzechu, 

.

Przez Najświetsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie

Przez gorzką Mękę i Śmierć Twoją,

Przez pragnienie pozywania Baranka wielkanocnego z ucznami swoimi, 

Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś, ustanawiając Najświętszy sakrament Ołtarza, 

Przez najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś, 

Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom, 

Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego, które pozwoliłeś Sobie zadać z miłości ku nam, 

.

My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie

Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymać i pomnażać raczył – Ciebie prosimy, 

Abyś przez ten Chleb Anielski wszelakie zło w nas wyniszczyć raczył – Ciebie prosimy,

Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować i umocnić raczył – Ciebie prosimy, 

Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył – Ciebie prosimy, 

Abyś nas przez te tajemnicę miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś nas tym pokarmem niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył – Ciebie prosimy, 

Synu Boży, Źródło łaskawości i miłosierdzia – Ciebie prosimy.

.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 .

K. Jezu, obecny pod postacią chleba na ołtarzach naszych

W. Umacniaj nas Ciałem i Krwią swoją.

 .

Módlmy się.

Boże, który w tym Cudownym Sakramencie zostawiłeś nam pamiatkę swej Męki, udziel nam łaski, abyśmy Najświętsze Ciało i Krew Twoją godnie i jak najczęściej dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przyjmowali, a w ten sposób zapewnili sobie królestwo niebieskie. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Pierwszy Czwartek Miesiąca

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne i misyjne (męskie i  żeńskie)

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo - Kaplica Na Brzegu

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...