Aktualności

2018-11-07 18:22

Listopad miesiąc poświęcony pamięci o zmarłych

„Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne

ich wstawiennictwo za nami.”

.

Katechizm Kościoła Katolickiego

 

Dzięki swojej ofierze możesz zyskać dla dusz cierpiących w czyśćcu częściowe lub całkowite usunięcie oczyszczającej kary. Możesz pomóc duszom czyśćcowym poprzez:

 

  • ofiarowanie Mszy św. i Komunii św. (KKK 1032),
  • ofiarowanie odpustu za zmarłych (KKK 1471),
  • jałmużnę i dzieła pokutne (KKK 1032),
  • modlitwę (KKK 1032).

 

Maria Simma ponadto zaleca:

 

  • Ofiarowanie nie tylko niedzielnej Mszy świętej, ale uczestnictwo w Eucharystii i w nabożeństwach w nie świątecznych dniach tygodnia, ze specjalną intencją za dusze czyśćcowe.
  • Używanie z wiarą i ufnością wody święconej w połączeniu z aktem strzelistym, np. po przeżegnaniu się strzepnąć na ziemię resztę kropli z palca (tzw. „dawanie duszom czyśćcowym wody święconej”).
  • Odmawianie aktów strzelistych oraz modlitw.
  • Pamięć i miłość do dusz czyśćcowych, wyrażaną także poprzez palenie lampek i świec.

.

Listopad wpisał się w polską tradycję jako miesiąc pamięci o bliskich zmarłych. W katolickiej tradycji w dniach 1 i 2 listopada wierzący bardzo mocno zagłębiają się w prawdy dotyczące życia wiecznego.
.

Przypadająca zawsze 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o celu życia ziemskiego, którym jest wejście do królestwa niebieskiego, gdzie każdy z nas ma przygotowane miejsce. Heroldem jest sam św. Jan Apostoł i Ewangelista, który napisał: Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka.

W tym dniu oddajemy więc cześć tym ludziom, którzy swoje życie przeżyli w łączności z Chrystusem, którzy potrafili iść Jego drogami i Go naśladować. Chodzi nie tylko o tych, którzy są powszechnie znani i otaczani kultem (np. św. Faustyna, św. Maksymilian, św. o. Pio, św Jan Paweł II oraz wielu innych), ale także o tych, którzy pozostają anonimowi.
Uroczystość ta jest więc jak najbardziej radosna, ponieważ w swej wymowie najbliższa jest świętom wielkanocnym, w czasie których wielbimy Chrystusa Zmartwychwstałego, Pana Wszechświata, zasiadającego po prawicy Ojca w niebie, choć wstępem do radości Wielkanocy jest ból i smutek Wielkiego Piątku.

.

W dzień 2 listopada przypada liturgiczne Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (tak zwany Dzień Zaduszny), które związane jest z katolicką prawdą wiary o istnienia Czyśćca, czyli miejsca, w którym dusze tych, co umarli pojednani z Chrystusem, ale nie odpokutowali swych grzechów w czasie życia ziemskiego, przygotowują się poprzez oczyszczające cierpienie do pełnej wspólnoty z Bogiem w Trójcy w niebie. Dzień ten przypomina nam o naszym obowiązku modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące.
Jednym ze sposobów pomocy im są tak zwane odpusty. Jest to duchowy dar, który katolik żyjący na ziemi może ofiarować za osobę zmarłą. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej).

.

Aby zyskać odpust należy spełnić konkretne warunki:

.
I. Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
II. Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
III. Przyjęcie Komunii świętej
IV. Odmówienie: Wierzę w Boga, Ojcze nasz i modlitwy (np. Zdrowaś Mario) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież).

.

Wykonanie czynności związanej z odpustem (np. od 1 do 8 listopada nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych)
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

.

Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupełny w godzinie swojej śmierci.

***   ***   ***

Najświętsza Panno, Matko Miłosierdzia, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych.

.

Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko Miłosierdzia.

.

Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem.

.

Niech w niebie razem z aniołami i wszystkimi świętymi wychwalają Trójcę Przenajświętszą na wieki wieków. Amen.

.

Przez miłosierdzie Boże, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

czytaj więcej...