Aktualności

2014-02-18 12:31

LEON JAN DEHON (1845-1925)

Sługa Boży, założyciel Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Ewangeliczne podejście do spraw społecznych naprowadziło go na kult Serca Jezusowego, który we Francji miał swoja, wspaniała tradycję. Kapłańska osobowość o. Dehona charakteryzuje duch miłości wynagradzającej ku Sercu Jezusowemu. Miłość i wynagrodzenie są pojęciami zasadniczymi, wokół nich skupia się jego teologia Serca Jezusowego. Temu zagadnieniu poświęcił wiele książek.

Do najważniejszych w jego dorobku pisarskim należy zaliczyć dwa tomy Êtudes sur le Sacre-Coeur (1922-1923), które w zamierzeniu autora miały stanowić wstęp do planowanej summy teologicznej na temat Serca Jezusowego. W 1889 r. L. Dehon zaczął wydawać czasopismo, które sam redagował przez piętnaście lat. Pragnąc znaleźć współpracowników w szerzeniu swoich idei i ich kontynuatorów, Leon Dehon w 1878 r. założył Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Od nowego zgromadzenia wymagał, by szerzyło kult Bożego Serca przyczyniając się w ten sposób do przepojenia życia społecznego duchem miłości chrześcijańskiej. Spośród różnych form działalności apostolskiej szczególny nacisk kładł na prowadzenie rekolekcji i misji krajowych i zagranicznych. Założone przez niego zgromadzenie ma obecnie swoje placówki w 29 krajach w różnych częściach świata; jest podzielone na 19 prowincji i liczy ok. 3000 członków.

źródło: www.nspj.szczecin.pl

czytaj więcej...